Sony Xperia SP - Бейне мазмұнды басқару

background image

Бейне мазмұнды басқару

Фильм туралы ақпаратты қолмен алу

1

Құрылғыда белсенді деректер байланысы бар екенін тексеріңіз.

2

Негізгі экран экранынан т

үймесін басыңыз, содан соң тауып, Фильмдер түймесін

т

үртіңіз.

3

Қосымша ақпарат алғыңыз келген файлдың пиктограммасын шолу үшін Менің

жинағым

қойындысындағы Барлығы түймесін түртіңіз.

4

Бейнені

ң пикторграммасын түртіп ұстап тұрыңыз, содан соң Ақпаратты іздеу

т

үймесін түртіңіз.

5

Егер с

ұралса, құрылғыға мобильді деректер байланысы арқылы бейненің мәліметтерін

жк

үтеуге рұқсат беріңіз.

6

Іздеу жола

ғында бейнені іздеу сөздерін енгізіп, пернетақтада растау түймесін түртіңіз.

Барлы

қ бейнефильмдер тізімде көрсетіледі.

7

Іздеу н

әтижесін таңдап, одан кейін Дайын түймесін түртіңіз. Ақпаратты жүктеу

басталады.

Параметрлер бөлімінің астындағы Бейне мәліметтерін алу ұяшыққа белгі қойылған
болса, Movies бағдарламасы әрбір ашылған кезде жаңадан қосылған бейнелер туралы
ақпаратты автоматты түрде аласыз. Деректерді тасымалдау ақысы алынуы мүмкін.

Жүктелген ақпарат дұрыс болмаса, басқа кілт сөздер арқылы іздеуді қайталаңыз.

83

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Бейне туралы ақпаратты өшіру

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін басыңыз, содан соң тауып, Фильмдер түймесін

т

үртіңіз.

2

Өңдегіңіз келген бейнені шолу үшін Менің жинағым қойындысындағы Барлығы

т

үймені түртіңіз.

3

Бейне пиктограммасын т

үртіп ұстап тұрыңыз, содан соң Ақпаратты жою түймесін

т

үртіңіз.

Бейнені жою

1

Негізгі экранда

ғы түймесін түрткеннен кейін, Фильмдер түймесін тауып, түртіңіз.

2

Жой

ғыңыз келген бейнені шолу үшін Менің жинағым қойындысындағы Барлығы

т

үймені түртіңіз.

3

Бейне пиктограммасын т

үртіп ұстап тұрыңыз, одан кейін пайда болатын тізімде Жою

белгішесін т

үртіңіз.

4

Растау

үшін Жою түймесін қайтадан түртіңіз.

84

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.