Sony Xperia SP - Күй және ескерту белгішелеріне шолу

background image

Күй және ескерту белгішелеріне шолу

Күй белгішелері

Т

өмендегі күй белгішелері экранға шығуы мүмкін:

Сигнал к

үші

Сигнал жо

қ

Роуминг

GPRS

қол жетімді

EDGE

қол жетімді

LTE желісі бар

NFC іске

қосылған

3G

қол жетімді

GPRS деректерін жіберу ж

әне жүктеу

EDGE деректерін жіберу ж

әне жүктеу

3G деректерін жіберу ж

әне жүктеу

Желі

қол жетімді

Деректерді жіберу ж

әне жүктеу

STAMINA режимі

қосылған

Батарея заряды

Батарея зарядталып жатыр

GPS

қосылған

Дербес режим

қосылған

Bluetooth® функциясы

қосылған

SIM картасы салынба

ған

Микрофон дыбысы

өшірілген

Дауысты телефон

қосулы

Дыбыссыз режим

Діріл режимі

Оятар орнатыл

ған

Синхрондау орындалуда

Кіруге немесе синхрондау

ға қатысты мәселе

Wi-Fi® байланысы

қосылған және сымсыз желілер бар

Қызмет провайдеріне, желіге және/немесе аймаққа байланысты осы тізімдегі кейбір
белгішелер арқылы көрсетілетін функциялар немесе қызметтер қол жетімді болмайды.

119

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Хабарландыру белгішелері

Т

өмендегі хабарландыру белгішелері экранға шығуы мүмкін:

Жа

ңа электрондық пошта хабары

Жа

ңа мәтінді немесе мультимедиа хабары

Жа

ңа дауыс поштасы хабары

Келе жат

қан күнтізбе оқиғасы

Өлең ойнатылып жатыр
Құрылғы компьютерге USB кабелі арқылы жалғанған

Абайла

ңыз хабарламасы

Қате туралы хабар

Жіберілген

қоңырау

Байланыс

қолданылуда

Қоңырау ұстаулы
Қоңырауды басқа нөмірге бағыттау мүмкіндігі қосылған

Ба

ғдарламалық құрал жаңартулары қол жетімді

Деректерді ж

үктеу

Деректерді кері ж

үктеу

Бас

қа (көрсетілмеген) хабарландырулар