Sony Xperia SP - Ойнату тізімдері

background image

Ойнату тізімдері

WALKMAN негізгі экранында

құрылғыда сақталған әндерді қосу арқылы жеке ойнату тізімдерін

жасу

ға болады.

60

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Жеке ойнату тізімдерін жасау

1

WALKMAN негізгі экранын ашы

ңыз.

2

Ойнату тізіміне орындаушы, альбом немесе

ән қосу үшін орындаушының атын немесе

альбом атауын т

үртіп ұстап тұрыңыз.

3

Ашыл

ған мәзірдің Келесі тізіміне қосу > Жаңа ойн. тізімін жасау тармағын

та

ңдаңыз.

4

Ойнату тізіміні

ң атауын енгізіп, OK түймесін түртіңіз.

Жаңа ойнату тізімі жасау үшін альбом суретін, содан кейін тармағын таңдауға болады.

Ойнату тізімдеріне әндерді қосу

1

WALKMAN негізгі экранын ашы

ңыз.

2

Ойнату тізіміне

қосу керек әнді не альбомды іздеп табыңыз да, содан кейін сол әнді не

альбомды басып

ұстап тұрыңыз.

3

Келесі тізіміне қосу т

үймесін түртіңіз.

4

Альбомды не

әнді қосу керек ойнату тізімінің атын түртіңіз. Альбом не ән ойнату тізіміне

қосылады.

Жеке ойнату тізімдерін ойнату

1

WALKMAN негізгі экранын ашып, Ойнату тізім-і т

үймешігін түртіңіз.

2

Ойнату тізім-і ішіндегі ойнату тізімін т

үртіңіз.

3

Ойнату

үшін әнді түртіңіз.

Ойнату тізімінен әуенді жою

1

Ойнату тізімінде, жой

ғыңыз келетін әуеннің атауын түртіп, ұстап тұрыңыз.

2

Пайда болатын тізімнен Ойнату тізімінен жою белгішесін т

үртіңіз.

Ойнату тізімін жою

1

WALKMAN негізгі экранын ашып, Ойнату тізім-і т

үймешігін түртіңіз.

2

Жойылатын ойнату тізімін т

үртіп ұстап тұрыңыз.

3

Жою т

үймесін түртіңіз.

4

Растау

үшін Жою түймесін қайтадан түртіңіз.

Әдепкі ойнату тізімдерін жою мүмкін емес.