Sony Xperia SP - Музыка тыңдау

background image

Музыка тыңдау

Та

ңдаулы әндеріңізді және аудио кітаптарды тыңдау үшін «WALKMAN» қолданбасын

пайдаланы

ңыз.

1

Музыканы ізде

ңіз

2

Әндерді Music Unlimited ішінен және құрылғы ішінде сақталған барлық әндерді іздеу

3

А

ғымдағы ойнату кезегін көруге арналған

4

Альбом суреті (егер бар болса)

5

Ойнату кезегіндегі алды

ңғы әнге өту үшін түртіңіз

А

ғымдағы ән ішіндегі бөлікті қайта ойнату үшін түртіп, ұстап тұрыңыз

6

Әнді ойнату не кідірту

7

Ойнату кезегіндегі келесі

әнге өту үшін түртіңіз

А

ғымдағы ән ішіндегі бөлікті өткізіп жіберу үшін түртіп, ұстап тұрыңыз

8

А

ғымдағы ойнату кезегіндегі әндерді араластыру

9

А

ғымдағы ойнату кезегіндегі барлық әндерді қайталау

10

Орындалу к

өрсеткіші – жылдам алға айналдыру және кері айналдыру үшін көрсеткішті сүйреңіз немесе сызық

бойын т

үртіңіз

11

А

ғымдағы әннің жалпы ұзақтығы

12

А

ғымдағы әннің өткен уақыты

58

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Әнді ойнату

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін басыңыз, содан соң тауып, түймесін түртіңіз.

2

WALKMAN негізгі экраны к

өрсетілмесе, түймешігін түртіңіз.

3

Музыка санатын та

ңдаңыз да, мысалы Орындаушы., Альбомдар не Әндер

ішінен, содан кейін ашу керек

әнге өтіңіз.

4

Ойнату

үшін әнді түртіңіз.

Авторлық құқықтармен қорғалған элементтерді ойната алмауыңыз мүмкін. Бөліскіңіз
келетін мазмұнға қажетті құқықтарыңыз бар екенін тексеріңіз.

Әнге қатысты ақпаратты желіден табу

Ән WALKMAN қолданбасында ойнатылып жатқанда, шексіздік түймесін көрсету үшін

альбом суретін, содан кейін

т

үймесін түртіңіз.

Шексіздік түймесі

бірнеше ақпарат көзіне, соның ішінде YouTube™, Wikipedia ішіндегі

сөздер және орындаушы ақпаратына қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Аудио дыбыс деңгейін реттеу үшін

Дыбыс де

ңгейін реттеу пернесін басыңыз.

«WALKMAN» қолданбасын жиыру

Ән ойнатылып жатқанда, Негізгі экран экранына өту үшін түймесін түртіңіз.

«WALKMAN»

қолданбасы фонда ойнап тұра береді.

«WALKMAN» қолданбасы фонда ойнатылып жатқанда оны ашу

1

Әуен фонда ойнатылып тұрғанда, белгішесін түртіп, жақында пайдаланылған

қолданбалар терезесін ашыңыз.

2

«WALKMAN»

қолданбасын түртіңіз.