Sony Xperia SP - Визуализатор

background image

Визуализатор

Визуализатор функциясы

әндерді ойнатқан кезде оларға көрнекі әсерлер қосады. Әрбір ән үшін

к

өрсетілетін әсерлер музыканың сипатына негізделеді. Мысалы, олар музыканың дыбыс

де

ңгейіне, ырғағына және жиілік деңгейіне байланысты өзгереді. Сондай-ақ, фон тақырыбын

өзгертуге болады.

Визуализатор функциясын қосу

1

«WALKMAN»

қолданбасында түймесін түртіңіз.

2

Визуализатор т

үймесін түртіңіз.

Толық экран көрінісіне ауысу үшін түймені түртіңіз.

Фон тақырыбын өзгерту

1

«WALKMAN»

қолданбасында түймесін түртіңіз.

2

Визуализатор белгішесін т

үртіңіз.

3

> Тақырып т

үймесін түртіп, бір тақырыпты таңдаңыз.