Sony Xperia SP - Маңызды ақпарат кітапшасы

background image

Маңызды ақпарат кітапшасы

Құрылғыны пайдаланбас бұрын құрылғыда немесе қорапта берілген Орнату нұсқаулығындағы

Ма

ңызды ақпарат кітапшасын оқып шығыңыз.

Орнату шеберіне қолмен қол жеткізу

1

Негізгі экран бетінен опциясын т

үртіңіз.

2

Параметрлері > Параметрлерді орнату нұсқ. белгішесін т

үртіңіз.