Sony Xperia SP - Оятар

background image

Оятар

Оятар туралы

Құрылғыны оятар ретінде пайдаланыңыз және құрылғыдағы кез келген дыбысты дабыл сигналы

ретінде та

ңдаңыз. Құрылғы өшірулі болғанда дабыл шықпайды. Бірақ құрылғы дыбыссыз

режимге не

ұшақ режиміне қойылғанда шығады. Осы режимдердің біреуін қолдансаңыз,

ұйықтап жатқан кезде құрылғы қосып ұстауға болады және телефон байланыстары сізді оятып

жібермейді.

Оятарды ашу

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Дабыл және сағат опциясын тауып т

үртіңіз.

109

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Жаңа дабылды орнату

1

Негізгі экранда белгішесін т

үртіңіз.

2

Дабыл және сағат опциясын тауып т

үртіңіз.

3

белгішесін т

үртіңіз.

4

Уақыт т

үймесін түртіп, жоғары және төмен жылжыту арқылы уақытты реттеңіз.

5

Орнату белгішесін т

үртіңіз.

6

Қажет болса, басқа дабыл параметрлерін өңдеңіз.

7

Дайын белгішесін т

үртіңіз.

Қолданыстағы дабылды түзету

1

Негізгі экран экранынан белгішесін т

үртіңіз.

2

Дабыл және сағат опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Т

үзеткіңіз келетін дабылды түртіңіз.

4

Уақыт т

үймесін түртіп, жоғары және төмен жылжыту арқылы уақытты реттеңіз.

5

Орнату белгішесін т

үртіңіз.

6

Қажет болса, басқа дабыл параметрлерін өңдеңіз.

7

Дайын белгішесін т

үртіңіз.

Көрсетілетін оятар уақытының пішімі жалпы уақыт параметрлеріне таңдалған пішіммен
бірдей болады, мысалы 12 сағат немесе 24 сағат.

Оятарды өшіру

1

Негізгі экран м

әзірінен параметрін түртіңіз.

2

Дабыл және сағат параметрін тауып т

үртіңіз.

3

Сыр

ғытпаны өшіру керек оятардың сол жағына қарай сүйреңіз.

Қолданыстағы оятарды қосу

1

Негізгі экран м

әзірінен параметрін түртіңіз.

2

Дабыл және сағат параметрін тауып т

үртіңіз.

3

Сыр

ғытпаны іске қосу керек оятардың оң жағына қарай сүйреңіз.

Оятарды жою үшін

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Дабыл және сағат опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Жой

ғыңыз келетін дабылды түртіп, ұстап тұрыңыз.

4

Дабылды жою т

үймесін, кейін Иә түймесін түртіңіз.

Дабылға қоңырау үнін орнату

1

Негізгі экран м

әзірінен параметрін түртіңіз.

2

Дабыл және сағат параметрін тауып т

үртіңіз.

3

Өңдегіңіз келетін дабылды түртіңіз.

4

Дабыл дыбысы т

үймесін, содан кейін Дайын түймесін түртіңіз.

5

Дайын т

үймесін түртіңіз.

Қайталанатын сигналды орнату

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Дабыл және сағат опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Өңдегіңіз келетін дабылды түртіңіз.

4

Қайталау белгішесін т

үртіңіз.

5

Қажетті күндерге құсбелгі қойып, OK опциясын түртіңіз.

6

Дайын белгішесін т

үртіңіз.

Дабылға атау орнату

1

Негізгі экран м

әзірінен параметрін түртіңіз.

2

Дабыл және сағат параметрін тауып т

үртіңіз.

3

Өңдегіңіз келетін дабылды түртіңіз.

4

Оятар атауын Дабыл мәтіні

өрісіне енгізіңіз.

5

Дайын т

үймесін түртіңіз.

110

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Дабылдың дірілдеу функциясын іске қосу

1

Негізгі экран м

әзірінен параметрін түртіңіз.

2

Дабыл және сағат параметрін тауып т

үртіңіз.

3

Өңдегіңіз келетін дабылды түртіңіз.

4

Дірілдеу

ұяшығына белгі қойыңыз.

5

Дайын т

үймесін түртіңіз.

Жаңа альбом жасағанда дірілдеу функциясы әдепкі бойынша жасалады.

Құрылғы дыбыссыз режимде болғанда дыбысталу үшін дабылды орнату

1

Негізгі экран м

әзірінен түртіңіз.

2

Дабыл және сағат белгішесін тауып т

үртіңіз, одан кейін дабылды таңдау үшін

т

үртіңіз.

3

Дабыл дыб-з режимде

ұяшығына белгі қойыңыз.

4

Дайын т

үймесін түртіңіз.

Жаңа оятар жасағанда, үнсіз режимдегі оятар әдепкі бойынша іске қосылады.

Дыбысталғанда дабылды кейінге қалдыру

Кейінге қалдыру белгішесін т

үртіңіз.

Дыбысталғанда дабылды өшіру

белгішесін о

ңға сырғытыңыз.

111

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.