Sony Xperia SP - Таңдаулылар мен топтар

background image

Таңдаулылар мен топтар

Контактілер

қолданбасынан жылдам қол жеткізу үшін контактілерді таңдаулылар ретінде

белгілеуге болады. Сондай-а

қ, Контактілер қолданбасынан жылдам қол жеткізу үшін контактілерді

топтар

ға тағайындауға болады.

Контактіні таңдаулы ретінде белгілеу немесе белгіні алу үшін

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін белгішесін т

үртіңіз.

2

Қосқыңыз келген немесе таңдаулылардан алып тастағыңыз келген контактіні түртіңіз.

3

т

үртіңіз.

Таңдаулы контактілерді көру

1

Негізгі экран экранынан , одан кейін т

үймесін түртіңіз.

2

белгішесін т

үртіңіз.

Контактіні топқа тағайындау

1

Контактілер

қолданбасында топқа тағайындалатын контактіні түртіңіз.

2

опциясын т

үртіп, одан кейін Топтар бөлімінің дәл астындағы жолақты түртіңіз.

3

Контактіні та

ғайындайтын топтардың құсбелгілерін қойыңыз.

4

Дайын т

үймесін түртіңіз.