Sony Xperia SP - Контактілерді қосу және өңдеу

background image

Контактілерді қосу және өңдеу

Контактіні қосу

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін түртіп, түймесін түртіңіз.

2

т

үймесін түртіңіз.

3

Контактілер бір не бірнеше есептік жазбамен синхрондал

ған болса және контактіні бірінше

рет

қосқанда қажетті есептік жазбаны таңдау керек. Немесе, контактіні құрылғы ішінде

пайдалану ж

әне сақтау керек болса Телефон контакті түймешігін түртіңіз.

4

Контакті

үшін қажетті ақпаратты енгізіңіз немесе таңдаңыз.

5

Ая

қтаған соң, Дайын түймешігін түртіңіз.

3-қадамда синхрондау есептік жазбасын таңдағаннан кейін, сол жазба контактіні келесі
рет қосқанда әдепкі болып ұсынылады, алайда, жазбаны контакт сақталғаннан кейін
өңдеу арқылы өзгертуге болады.

Контактінің телефон нөмірінің алдында қосу белгісін және елдің кодын қоссаңыз, нөмірді
басқа елдерден қоңырау соққанда қайта өңдеудің қажеті жоқ.

Контактіні өңдеу

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін түртіп, түймесін түртіңіз.

2

Өңделетін контактіні, одан кейін түймесін түртіңіз.

3

Қажет ақпаратты өңдеңіз.

4

Ая

қтаған соң, Дайын түймешігін түртіңіз.

Кейбір синхрондау қызметтері контакт мәліметтерін өңдеуге мүмкіндік бермейді.

Суретті контактімен байланыстыру үшін

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін белгішесін т

үртіңіз.

2

Өңделетін контактіні, одан кейін түймесін түртіңіз.

3

опциясын т

үртіп, контакті суретін қосудың қажетті тәсілін таңдаңыз.

4

Суретті

қосқаннан кейін Дайын түймесін түртіңіз.

Сондай-ақ, контактіге Альбом қолданбасынан тікелей сурет қосуға болады.

Контакт үшін қоңырау үнін дербес орнату

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін түртіп, түймесін түртіңіз.

2

Өңделетін контактіні, одан кейін түймесін түртіңіз.

3

> Рингтон орнату тарма

ғын түртіңіз.

4

Опцияны та

ңдаңыз да, Дайын түймесін түртіңіз.

5

Дайын т

үймесін түртіңіз.

Контактілерді жою

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін түртіп, түймесін түртіңіз.

2

Жой

ғыңыз келетін контактіні түртіп, ұстап тұрыңыз.

3

Барлы

қ контактілерді жою үшін, ашылмалы мәзірді ашу үшін төмен көрсеткісін түртіңіз,

одан кейін Бәрін белгілеу опциясын та

ңдаңыз.

4

т

үймесін, кейін Жою түймесін түртіңіз.

Өзіңіз туралы хабарласу ақпаратыңызды өңдеу үшін

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін белгішесін т

үртіңіз.

2

Өзім т

үймесін, кейін түймесін түртіңіз.

3

Жа

ңа ақпаратты енгізіңіз немесе қажетті өзгертулерді жасаңыз.

4

Бол

ған кезде Дайын пернесін түртіңіз.

46

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Мәтіндік хабардан жаңа контакт жасау

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін басыңыз, содан соң тауып, түймесін түртіңіз.

2

> Сақтау тарма

ғын түртіңіз.

3

Б

ұрыннан бар контактіні таңдаңыз не Жаңа контакт жасау түймешігін түртіңіз.

4

Контакт а

қпаратын өңдеңіз және Дайын түймешігін түртіңіз.