Sony Xperia SP - Контактілерді тасымалдау

background image

Контактілерді тасымалдау

Контактілерді жа

ңа құрылғыға тасымалдаудың бірнеше жолы бар. Тасымалдау әдісін таңдау

бойынша к

өмек алу үшін, контактілерді тасымалдау туралы осы ма

қ

аланы о

қ

ы

ң

ыз.

Компьютер көмегімен контактілерді тасымалдау

Xperia™ Transfer ж

әне Contacts Setup – ескі құрылғыдан контактілерді жазып алып, жаңа

құрылғыға тасымалдауға көмектесетін PC Companion компьютер бағдарламасының

құрамындағы қолданбалар. Бұл қолданбалар әр түрлі құрылғы брендтерін қолдайды, олардың

ішінде iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola ж

әне Nokia.

Сізге

қажет нәрселер:

Интернетке

қосылған компьютер.

Ескі

құрылғыңыздың USB кабелі.

Жа

ңа Android™ құрылғысының USB кабелі.

Ескі

құрылғыңыз.

Жа

ңа Android™ құрылғысы.

Контактілерді жаңа құрылғыға компьютер көмегімен тасымалдау

1

Дербес компьютерде PC Companion ба

ғдарламасы орнатылғанына көз жеткізіңіз.

2

PC Companion

қолданбасын ашыңыз, одан кейін Xperia™ Transfer не Contacts Setup

т

үймесін басыңыз да, контактілерді тасымалдау үшін нұсқауларды орындаңыз.

Онлайн есептік жазбаны пайдаланып контактілерді тасымалдау

Ескі

құрылғы не компьютер ішіндегі контактілерді Google Sync™, Facebook™ не Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

сия

қты қызметіндегі онлайн есептік жазбамен синхрондасаңыз,

контактілерді жа

ңа құрлығыға есептік жазбаны пайдаланып тасымалдауға болады.

Синхрондау есептік жазбасын пайдаланып контактілерді жаңа құрылғымен
синхрондау

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін түртіп, түймесін түртіңіз.

2

т

үймесін, кейін Параметрлер > Ес. жазб-р ж/е қад-ру түймесін түртіңіз.

3

Контактілерді синхрондау керек есептік жазбаны та

ңдаңыз да, > Қазір

қадамдастыру т

үймесін түртіңіз.

Контактілерді синхрондау мүмкін болуы үшін, тиісті синхрондау есептік жазбасын кіру
керек.

Контактілерді тасымалдаудың басқа әдістері

Ескі

құрылғыдан жаңа құрылғыға контактілерді тасымалдаудың басқа бірнеше әдісі бар.

Мысалы, контактілерді жад картасына к

өшіруге, Bluetooth

®

технологиясын пайдалану

ға немесе

контактілерді SIM картасына са

қтауға болады. Ескі құрылғыдан контактілерді тасымалдау туралы

на

қтырақ ақпарат алу үшін тиісті пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

Жад картасынан контактілерді импорттау

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін түртіп, түймесін түртіңіз.

2

т

үймесін басып, Контактілерді импорттау > SD картасы тармағын түртіңіз.

3

Контактілерді са

қтайтын орынды таңдаңыз.

4

Импортта

ғыңыз келетін файлды таңдаңыз.

44

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Контактілерді Bluetooth

®

технологиясын пайдаланып импорттау

1

Bluetooth

®

функциясы

қосылғанын және құрылғы көрінетіндей орнатылғанын тексеріңіз.

2

Құрылғыға кіріс файл туралы ескертілгенде, күй тақтасын төмен қарай сүйреңіз де,файл

тасымалдауын

қабылдау үшін ескертуді түртіңіз.

3

Файлды тасымалдауды бастау

үшін Қабылдау түймесін түртіңіз.

4

К

үй тақтасын төмен сүйреңіз. Тасымалды аяқтағаннан кейін, ескертуді түртіңіз

5

Алын

ған файлды түртіңіз және контактілерді сақтайтын орында таңдаңыз.

SIM картасынан контактілерді импорттау

Контактілерді SIM картасы арқылы тасымалдағанда ақпарат жоғалуы не бірнеше контакт
жазбасы жасалуы мүмкін.

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін түртіп, түймесін түртіңіз.

2

т

үймесін түртіп, кейін Контактілерді импорттау> SIM карта тармағын таңдаңыз.

3

Контактілерді са

қтайтын орынды таңдаңыз.

4

Жеке бір контактіні импорттау

үшін контактіні тауып, оны түртіңіз. Барлық контактілерді

импорттау

үшін Барлығын импорттау түймесін түртіңіз.