Sony Xperia SP - Контактілердің сақтық көшірмесін жасау

background image

Контактілердің сақтық көшірмесін жасау

Контактілерді

ң қосалқы көшірмесін жасау үшін жад картасын не SIM картасын қолдануға болады.

Барлық контактілерді жад картасына экспорттау

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін белгішесін т

үртіңіз.

2

белгішесін басып, Контактілерді экспорттау > SD картасы тарма

ғын түртіңіз.

3

OK тарма

ғын түртіңіз.

Контактілерді SIM картасына экспорттау үшін

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін белгішесін т

үртіңіз.

2

пернесін басып, Контактілерді экспорттау > SIM карта опциясын т

үртіңіз.

3

Экспортталатын контактілерді белгіле

ңіз немесе барлық контактілерді экспорттағыңыз

келсе, Бәрін белгілеу т

үймесін түртіңіз.

4

Экспорттау т

үртіңіз.

5

Контактілерді SIM картасында

ғы контактілерге қосқыңыз келсе, Контактілерді қосу

опциясын та

ңдаңыз немесе немесе SIM картасындағы контактілерді алмастырғыңыз

келсе, Барл. контакт-і ауыстыру опциясын та

ңдаңыз.

Контактілерді SIM картасына экспорттаған кезде барлық ақпарат экспортталмауы мүмкін.
Бұл SIM карталарының жад шектеулеріне байланысты.

48

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.