Sony Xperia SP - GPS қолдану

background image

GPS қолдану

Құрылғыңызда орныңызды анықтау үшін жерсерік сигналдарын пайдаланатын орналасқан жерді

аны

қтау жүйесінің (GPS) қабылдағышы бар. Сондай-ақ, құрылғы GLONASS қызметіне (Жалпы

навигациялы

қ жерсерік жүйесін) қолдау көрсетеді. Қажет болса, орынды анықтау нақтылығын

ж

әне бірізді навигация тәжірибесін қамтамасыз ету үшін екі қызметте бір-бірін толықтыра және

ауыстыра алады. GPS

қызметін іске қосқанда, GLONASS жүйесі де автоматты түрде іске

қосылады.

Орныңызды анықтау үшін GPS және GLONASS қабылдағышы қажет болатын
мүмкіндіктерді пайдаланған кезде аспан ашық болуы керек.

GPS қызметін қосу

1

К

үй тақтасын төмен сүйреңіз де, түймесін түртіңіз.

2

Орынды анықтау қызметтері т

үймесін түртіңіз.

3

Менің орныма қатынас жанында

ғы сырғытпаны оң жаққа қарай сүйреңіз.

4

Растау

үшін Келісу түймесін түртіңіз.

GPS қызметін іске қосқанда, GLONASS жүйесі автоматты түрде қосылады.

Ең жоғары өнімділікке қол жеткізу

GPS ж

үйесін бірінші рет пайдаланғанда орныңызды табу үшін 5-10 минутқа жуық уақыт кетуі

м

үмкін. Іздеуді жеңілдету үшін аспанды тікелей көре алатыныңызға көз жеткізіңіз. Қозғалмаңыз

әрі GPS антеннасын жаппаңыз (суреттегі бөлектелген аумақ). GPS сигналдары бұлттар мен

пластик ар

қылы өтеді, бірақ ғимараттар мен таулар сияқты қатты нысандардың көбінен өтпейді.

Орналас

қан жеріңіз бірнеше минуттан кейін табылмаса, басқа жерге барыңыз.

107

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.