Sony Xperia SP - Орынды анықтау қызметтері мен көздері

background image

Орынды анықтау қызметтері мен көздері

Қай жерде екеніңізді анықтау үшін құрылғыны қолданыңыз. Оның екі тәсілі не көзі бар: GPS

жерсеріктері ж

әне сымсыз желілер. Орныңызды шамамен ғана және тез арада білу керек болса,

сымсыз желілерді (Wi-Fi ж

әне ұялы желілер) қосыңыз. Орныңызды дәлірек анықтау керек болса

ж

әне аспанды тікелей көре алсаңыз, GPS жерсеріктері опциясын қосыңыз. Сымсыз желілік

байланыс

әлсіз болған жағдайларда орныңыз табылатынын қамтамасыз ету үшін екі опцияны да

қосу керек. Орынды анықтау қызметін іске қосқанда екі опция да іске қосылады.

Sony шарлау қызметтерін қоса, бірақ олармен шектелмей, кез келген орынды анықтау
қызметтерінің дәлдігіне кепілдік бермейді.

Орынды анықтау қызметтерін қосу

1

К

үй тақтасын төмен сүйреңіз де, түймесін түртіңіз.

2

Орынды анықтау қызметтері т

үймесін түртіңіз.

3

Менің орныма қатынас жанында

ғы сырғытпаны оң жаққа қарай сүйреңіз.

4

Растау

үшін Келісу түймесін екі рет түртіңіз.

Орынды анықтау қызметін іске қосқанда, GPS жерсеріктері және Google орналасу
қызметі
(Wi-Fi және ұялы желілер) қызметтері автоматты түрде қосылады. Кез келген
опцияны қолмен өшіруге болады.

Google бағдарламаларына орныңызға қол жеткізуге рұқсат ету

1

К

үй жолағын төмен сүйреңіз де, түймесін түртіңіз.

2

Google > Орын параметрлері тарма

ғын түртіңіз.

3

Google қолд. ор. жерге кіруге рұқ. б. жанында

ғы сырғытпаны оң жаққа қарай

с

үйреңіз.

Орынды анықтау қызметтерін пайдалану үшін Google™ есептік жазбаларына кіру керек.