Sony Xperia SP - Фотосуреттерге географиялық орын қосу

background image

Фотосуреттерге географиялық орын қосу

Геобелгілеуді фотосуреттерді т

үсіргенде оларға шамамен алғандағы географикалық орынды

(геобелгі)

қосу үшін қосыңыз. Географикалық орынды сымсыз желілер (ұялы немесе Wi-Fi®

желілері) немесе GPS технологиясы ар

қылы анықтауға болады.

Камера экранында белгішесі шы

ққанда, геобелгілеу қосылғанмен, географикалық орын

аны

қталмайды. белгішесі шыққанды, геобелгілеу қосылады және географикалық орын қол

жетімді бол

ғандықтан, фотосуретті геобелгілеуге болады. Осы таңбалардың ешқайсысы

шы

қпаған кезде геобелгілеу өшіріледі.

Географиялық белгілерді қосу

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлері > Орынды анықтау қызметтері тарма

ғын түртіңіз.

3

Менің орныма қатынас жанында

ғы слайдерді оң жаққа қарай сырғытыңыз.

4

Камераны іске

қосыңыз.

5

т

үймесін түртіңіз, содан соң түймесін түртіңіз.

6

Географиялық белгілер жанында

ғы слайдерді оң жаққа қарай сырғытыңыз.

7

OK т

үймесін түртіңіз.