Sony Xperia SP - Суретке түсіру және бейне жазу

background image

Суретке түсіру және бейне жазу

1

Үлкейту немесе кішірейту

2

Негізгі камера экраны

3

Камера пернесі – камераны іске

қосу/фотосуреттер түсіру/бейнелер жазу

4

Фотосуреттер мен бейнелерді к

өру

5

Суретке т

үсіру немесе бейнеклип жазу

6

Бір

қадам артқа қайту немесе камерадан шығу

7

Т

үсіру режимі параметрлерінің белгішелері

8

Камера параметрлеріні

ң және сілтеме белгішелері

9

Алды

ңғы камера

Құлып экранынан фотосурет түсіру

1

Экранды іске

қосу үшін қуат пернесін қысқа уақыт басыңыз.

2

Камераны іске

қосу үшін экранның жоғарғы бөлігінде солға қарай жанап өтіңіз.

3

Камера ашыл

ғаннан кейін түймесін түртіңіз.

Камера түймесін пайдалану арқылы бейне түсіру

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

Камера пернесін со

ңына дейін басыңыз.

Экрандағы камера түймесін түрту арқылы фотосурет түсіру

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

Камераны нысан

ға бағыттаңыз.

3

Экранда

ғы камера түймесін түртіңіз. Сурет саусағыңызды жібергенде түсіріледі.

Алдыңғы камераны пайдалану арқылы автопортрет түсіру

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

т

үймесін түртіңіз.

3

Сурет т

үсіру үшін камера пернесін басыңыз. Сурет саусағыңызды жібергенде түсіріледі.

Фотокамераның жарқылын пайдалану

1

Камера ашыл

ғанда, белгішесін түртіңіз.

2

Қажетті жарықтандырғыш параметрін таңдаңыз.

3

Суретке т

үсіріңіз.

67

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Камера түймесін пайдалану арқылы бейне түсіру

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

т

үймесін түртіп, параметрін таңдаңыз.

3

Егер бейне каммера та

ңдалмаған болса, түймесін түртіңіз.

4

Бейне жазуды бастау

үшін камера түймесін басыңыз.

5

Т

үсіруді тоқтату үшін камера түймесін қайтадан басыңыз.

Экранды түрту арқылы бейне түсіру

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

Камераны нысан

ға бағыттаңыз.

3

Т

үсіруді бастау үшін түймесін түртіңіз.

4

Т

үсіруді тоқтату үшін түймесін түртіңіз.

Бұл функция тек Автоматты реттеу түсіру режимінде қол жетімді.

Фотосуреттер мен бейнелерді көру

1

Камераны іске

қосып, фотосуретті не бейнені ашу үшін нобайды түртіңіз.

2

Фотосуреттер мен бейнелерді к

өру үшін солға не оңға жанап өтіңіз.

Түсірілген фотосуретті не жазылған бейнені жою

1

Жой

ғыңыз келетін фотосуретке не бейнеге өтіңіз.

2

т

үймесін көрсету үшін экранды түртіңіз.

3

т

үймесін түртіңіз.

4

Растау

үшін Жою түймесін түртіңіз.