Sony Xperia SP - Жымиған жүздерді түсіру үшін Smile Shutter™‎ технологиясын пайдалану

background image

Жымиған жүздерді түсіру үшін Smile Shutter™
технологиясын пайдалану

Бетті жыми

ған кезде суретке түсіріп алу үшін Smile Shutter™ технологиясын пайдалану. Камера

бес бетке дейін бетті аны

қтап, жымиюды анықтау және авто фокус үшін бір бетті таңдайды.

Та

ңдалған бет жымиған кезде, камера автоматты түрде суретке түсіреді.

Smile Shutter™ функциясын қосу

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

т

үймесін, кейін түймесін түртіңіз.

3

Жымию ысырмасы т

үймесін түртіп, күлімдеу деңгейін таңдаңыз.

68

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Smile Shutter™ функциясын пайдалана отырып фотосурет түсіру

1

Камера ашы

қ тұрғанда және Smile Shutter™ функциясы қосулы болғанда, камераны

нысан

ға бағыттаңыз. Камера фокусталатын бетті таңдайды.

2

Та

ңдалған бет түрлі-түсті жақтау ішінде көрсетіледі және фотосурет автоматты түрде

т

үсіріледі.

3

Жымию аны

қталмаса, қолмен фотосурет түсіру үшін камера түймесін толығымен

басы

ңыз.