Sony Xperia SP - Құрылғыны қосу және өшіру

background image

Құрылғыны қосу және өшіру

Құрылғыны қосу

Құрылғыны алғаш рет қоспас бұрын ол кем дегенде 30 минут зарядталуын қамтамасыз
етіңіз.

1

Құрылғы дірілдегенше қуат түймесін басып, ұстап тұрыңыз.

2

Экран с

өнсе, оны іске қосу үшін қуат түймесін аздап басыңыз.

3

С

ұралғанда SIM картасының PIN кодын енгізіп, түймесін түртіңіз.

4

Экран

құлыпталған болса, экранға саусағыңызды қойып, жоғары не төмен айналдыру

ар

қылы оның құлпын ашыңыз.

5

Құрылғы іске қосылғанша біраз күтіңіз.

SIM картасының PIN кодын алғашқыда желі операторы береді, бірақ оны кейін
Параметрлер мәзірінен өзгертуге болады. SIM картасының PIN кодын енгізіп жатқанда
кеткен қатені түзету үшін

белгішесін түртіңіз.

Құрылғыны өшіру

1

Опциялар м

әзірі ашылғанша қуат пернесін басып, ұстап тұрыңыз.

2

Опциялар м

әзірінде Өшіру опциясын түртіңіз.

3

OK белгішесін т

үртіңіз.

Құрылғының өшуі біраз уақыт алуы мүмкін.

Құрылғыны өшуге мәжбүрлеу

10

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

1

Арт

қы қақпақты алыңыз.

2

Қаламның ұшын немесе ұқсас затты пайдаланып ӨШІРУ түймесін басып тұрыңыз.

Құрылғы автоматты түрде өшеді.

ӨШІРУ түймесіне зақым келтіруі мүмкін тым өткір заттарды пайдаланбаңыз.