Sony Xperia SP - Құрылғыны шолу

background image

Құрылғыны шолу

7

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

1

Алды

ңғы камера линзасы

2

Жары

қ сенсоры

3

Тиместен сезетін сенсор

4

Құлақ дауыс зорайтқышы

5

Дыбыс/

ұлғайту түймесі

6

Қуат түймесі

7

Камера т

үймесі

8

Негізгі микрофон

9

Зарядта

ғыштың/USB кабелінің порты

10

Гарнитура

ұяшығы

11

Камера объективі

12

Камера жар

қылы

13

Екінші микрофон

14

Жары

қ мөлдір таспа

15

Динамик