Sony Xperia SP - Құрастыру

background image

Құрастыру

Артқы қақпақты алып тастау

Бас барма

ғыңыздың тырнағын артқы қақпақ пен құрылғының бір жағының арасына

кіргізіп,

қақпақты бас бармағыңызбен шығарып алыңыз.

8

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

micro SIM картасын және жад картасын салу

Құрылғыны өшіріп, артқы қақпақты алыңыз, одан кейін жад картасы мен micro SIM

картасын тиісті

ұяларына салыңыз.

Жад картасы құрылғымен бірге барлық елдерде берілмеуі мүмкін.

Құрылғыңызға micro SIM картасы қажет. Үйлесімді емес SIM картасын micro SIM картасы
ұясына салу салдарынан карта не құрылғы зақымдалуы мүмкін және Sony компаниясы
үйлесімді емес я өзгертілген SIM карталарын қолдану салдарынан болған ешбір залалға
кепілдік бермейді әрі оған жауапты болмайды.

Артқы қақпақты бекіту

1

Арт

қы қақпақты құрылғының артқы жағына орналастырыңыз да, содан соң оларды

орнына

құлыптау үшін жоғарғы бұрыштарын басыңыз.

2

Жо

ғарыдан төменге жылжыту үшін қақпақтың жан-жағын басыңыз. Қақпақтың ішіндегі

қысқыштар орнына бекітілгенде тықылдаған дыбыс шығарады.

Жарық мөлдір таспа

Телефонда

ғы мөлдір таспа белгілі бір қолданбаларды пайдаланғанда, кіріс қоңырау келгенде

ж

әне дабыл шыққанда жанады. Содан кейін ол қуатты үнемдеу үшін бірнеше секундтан кейін

өшеді.
Жары

қ таспаның түсі пайдаланатын тақырыпқа байланысты әр түрлі болады. Галерея ішінде

фотосуреттерді к

өргенде, түс көріп жатқан фотосуретке сай өзгереді. Музыка ойнатқышымен

музыканы ойнат

қанда, жаңа альбом мұқабасы көрсетілген сайын түс өзгереді. Тек осы әр түрлі

жары

қ әсерлерін реттей аласыз.

Құрылғыға жарық әсерлерін орнату

1

Негізгі экран м

әзірінен параметрін түртіңіз.

2

Параметрлері > Дисплей > Жарық әсерлері б

өлімін түртіңіз.

3

Пайдаланылатын

әсерлерді таңдаңыз.

9

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.