Sony Xperia SP - Экранды құлыптау және құлыпты ашу

background image

Экранды құлыптау және құлыпты ашу

Құрылғы қосылып тұрып белгілі бір уақыт ішінде қолданылмаса, батареяны үнемдеу үшін экран

өшіп автоматты түрде құлыпталады. Бұл құлып телефонды пайдаланбаған кезде сенсорлы

экранда

қажетсіз әрекеттердің орындалуына жол бермейді.

Экранды іске қосу үшін

Қуат түймесін аздап басыңыз.

Экран құлпын ашу үшін

Сауса

ғыңызды экранға қойып, жоғары не төмен сырғытыңыз.

Экран құлпын ашудың бірнеше жолы бар. Қосымша ақпаратты Экран құлпын орнату
бетіндегі 116 бетінен көріңіз.

Экранды құлыптау

Экран

қосулы тұрғанда қуат түймесін жылдам басыңыз.