Sony Xperia SP - Параметрлерді орнату нұсқаулығы

background image

Параметрлерді орнату нұсқаулығы

Құрылғыны бірінші рет іске қосқанда, параметрлерді орнату нұсқаулығы ашылып негізгі

параметрлерді конфигурациялау

ға, кейбір есептік жазбаларға кіруге және құрылғыны жеке түрде

реттеуге к

өмектеседі. Мысалы, сізде Sony Entertainment Network есептік жазбасы болса, оған кіріп,

құрылғыда Sony Entertainment Network ішіндегі музыканы, бейнелерді және ойындарды қолдана

бастау

ға болады. Немесе жаңа есептік жазбаны тікелей құрылғыдан жасауға болады.

Сондай-ақ, параметрлерді орнату нұсқаулығына кейінірек Параметрлер мәзірінен қол
жеткізуге болады.

Sony Entertainment Network желісінің Video Unlimited және Music Unlimited қызметтері
барлық нарықтарда бола бермейді. Бөлек жазылым қажет. Қосымша шарттар мен
жағдайлар қолданылады.

Орнату шеберіне қолмен қол жеткізу

1

Негізгі экран бетінен опциясын т

үртіңіз.

2

Параметрлері > Параметрлерді орнату нұсқ. белгішесін т

үртіңіз.

11

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.