Sony Xperia SP - DLNA Certified™‎ құрылғыларымен мазмұн ортақтастыру

background image

DLNA Certified™ құрылғыларымен мазмұн ортақтастыру

Құрылғыңызға сақталған мультимедиа мазмұнды теледидар немесе компьютер сияқты басқа

құрылғыларда көруге немесе ойнатуға болады. Мазмұнды ортақтастыру үшін мұндай

құрылғылар Digital Living Network Alliance ұйымымен DLNA Certified™ деп белгіленген және

барлы

қ құрылғылар бір Wi-Fi® желісіне байланыстырылған болуы тиіс. Сондай-ақ,

құрылғыңызда басқа DLNA Certified™ құрылғыларынан мазмұнды көруге немесе ойнатуға

болады.
Құрылғылар арасында мазмұнды ортақтастыруды орнатқаннан кейін, мысалы құрылғыңызда үй

компьютерінде са

қталған музыка файлдарын тыңдауға немесе құрылғыңыздың камерасымен

т

үсірілген фотосуреттерді үлкен экранды теледидарда көруге болады.

DLNA Certified™ құрылғылардан файлдарды құрылғыда ойнату

Құрылғыда басқа DLNA Certified™ құрылғысынан файл ойнатқан кезде осы басқа құрылғы

сервер ретінде

әрекет етеді. Яғни, ол мазмұнды желі арқылы ортақтастырады. Сервер

құрылғысында мазмұн ортақтастыру функциясы қосылған болуы және ол құрылғыға кіру

р

ұқсатын берген болуы тиіс. Сондай-ақ, ол құрылғы байланысқан Wi-Fi® желісіне байланысуы

тиіс.

Бөлісілген жолды құрылғыңызда ойнату

1

Файлдарды орта

қтастырғыңыз келетін құрылғылар құрылғыңыз байланысқан Wi-Fi®

желісіне байланысып т

ұрғанына көз жеткізіңіз.

2

Негізгі экран экранынан т

үймесін басыңыз, содан соң тауып, WALKMAN түймесін

т

үртіңіз.

3

Қосылған құрылғылар тізімінен бір құрылғыны таңдаңыз.

4

Байланыс

қан құрылғының қалталарын шолып, ойнатқыңыз келетін жолды таңдаңыз.

Жол автоматты т

үрде ойнатыла бастайды.

Бөліскен бейнені құрылғыңызда ойнату

1

Файлдарды б

өліскіңіз келетін құрылғылар өз құрылғыңыз байланысқан Wi-Fi® желісіне

қосулы болуын тексеріңіз.

2

Негізгі экран экранынан т

үймесін басыңыз, содан соң тауып, Фильмдер түймесін

т

үртіңіз.

3

Қосылған құрылғылар тізімінен бір құрылғыны таңдаңыз.

4

Қосылған құрылғының қалталарын шолып, ойнатқыңыз келетін бейнені таңдаңыз.

Ортақтастырылған фотосуретті құрылғыңызда көру

1

Файлдарды орта

қтастырғыңыз келетін құрылғылар құрылғыңыз байланысқан Wi-Fi®

желісіне байланысып т

ұрғанына көз жеткізіңіз.

2

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

3

Альбом > Альбомдарым опциясын тауып т

үртіңіз. Барлық бар онлайн

альбомдары

ңыз және байланысқан құрылғылар көрсетіледі.

4

Байланыстырыл

ған құрылғылар тізімінен бір құрылғыны таңдаңыз.

5

Байланыс

қан құрылғылардың қалталарын қарап, көретін бір фотосурет таңдаңыз.

90

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Құрылғыдан DLNA Certified™ құрылғыларында мазмұн ойнатуға
дайындалу

Құрылғыдан мультимедиа файлдарын басқа DLNA Certified™ құрылғыларында көру немесе

ойнату

үшін құрылғыда файлдарды ортақтастыру параметрлерін орнату қажет. Мазмұн

орта

қтастырылатын құрылғылар клиенттік құрылғылар деп аталады. Мысалы, теледидар,

компьютер немесе планшет клиенттік

құрылғылар ретінде әрекет етуі мүмкін. Мазмұнды

клиенттік

құрылғылардан ашуға мүмкіндік бергенде құрылғы мультимедиа сервері ретінде жұмыс

істейді.

Құрылғыда файлдарды ортақтастыруды орнатқан кезде клиенттік құрылғыларға қол

жеткізу р

ұқсатын да беруіңіз керек. Мұны орындағаннан кейін мұндай құрылғылар тіркелген

құрылғылар ретінде көрсетіледі. Қол жеткізу рұқсатын күткен құрылғылар күтудегі құрылғылар

ретінде к

өрсетіледі.

Қосылған құрылғылар мүмкіндігінің көмегімен файлдарды ортақтастыруды
орнату[MR2]

1

Құрылғыны Wi-Fi® желісіне қосыңыз.

2

Негізгі экран экранында, белгішесін, одан кейін тарма

ғын тауып түртіңіз.

3

т

үймесін, одан кейін Мультимедиа сервері түймесін түртіңіз.

4

Мультимедианы бөлісу функциясын

қосу үшін слайдерді сүйреңіз. Күй жолағында

белгішесі пайда болады. Енді

құрылғы медиа сервер ретінде жұмыс істей алады.

5

Компьютерді немесе бас

қа құрылғыларды құрылғы байланыстырылған Wi-Fi® желісіне

байланыстыры

ңыз.

6

Құрылғының күй жолағында ескерту пайда болады. Ескертуді ашып, басқа құрылғылар

үшін тиісті рұқсаттарды орнатыңыз.

Қолданылатын клиенттік құрылғыларға байланысты жоғарыда сипатталған нұсқаулар әр
түрлі болуы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін клиенттік құрылғының пайдаланушы
нұсқаулығын қараңыз. Құрылғы байланыстырылмаса, Wi-Fi® желісі жұмыс істеп тұрғанын
тексеріңіз.

Мультимедиа сервері мәзірін Параметрлер > Xperia™ > Мультимедиа сервері
парам-рі.
ішінен де ашуға болады. Мультимедиа сервері көрінісін жапсаңыз,
файлдарды ортақтастыру функциясы фонда жұмыс істеп тұра береді.

Басқа DLNA Certified™ құрылғыларымен файлдарды ортақтастыруды тоқтату

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін басыңыз, содан соң тауып, түймесін түртіңіз.

2

т

үймесін, кейін Мультимедиа сервері түймесін түртіңіз.

3

Мультимедианы бөлісу функциясын

өшіру үшін слайдерді сүйреңіз.

Күтудегі құрылғы үшін қол жеткізу рұқсаттарын орнату

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін басыңыз, содан соң тауып, түймесін түртіңіз.

2

т

үймесін, кейін Мультимедиа сервері түймесін түртіңіз.

3

Күтіп тұрған құрылғылар тізімінен бір

құрылғыны таңдаңыз.

4

Қол жеткізу рұқсатының деңгейін таңдаңыз.

Тіркелген құрылғының атауын өзгерту

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін басыңыз, содан соң тауып, түймесін түртіңіз.

2

т

үймесін, кейін Мультимедиа сервері түймесін түртіңіз.

3

Тіркелген құрылғылар тізімінен

құрылғыны, содан кейін Атты өзгерту пәрменін

та

ңдаңыз.

4

Құрылғы үшін атау енгізіңіз.

Тіркелген құрылғының рұқсат деңгейін өзгерту

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін басыңыз, содан соң тауып, түймесін түртіңіз.

2

т

үймесін, кейін Мультимедиа сервері түймесін түртіңіз.

3

Тіркелген құрылғылар тізімінен бір

құрылғыны таңдаңыз.

4

Қатынас деңг. өзгерту т

үртіп, опцияны таңдаңыз.

Басқа DLNA Certified™ құрылғыларымен мазмұн ортақтастыру туралы анықтама
алу

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін басыңыз, содан соң тауып, түймесін түртіңіз.

2

т

үймесін, кейін Мультимедиа сервері түймесін түртіңіз.

3

т

үймесін түртіңіз.

91

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Файлдарды сандық мультимедиа бейнелеу құрылғысында ойнату

DLNA™ технологиясыны

ң көмегімен құрылғыға сақталған мультимедиа мазмұнды бір Wi-Fi®

желісіне байланыстырыл

ған басқа құрылғыға жіберуге болады. Басқа құрылғы сандық

мультимедиа бейнелеу (DMR)

құрылғысы ретінде жұмыс істей алуы тиіс, яғни ол құрылғыдан

ал

ған мазмұнды бейнелей немесе ойнату алуы тиіс. DMR құрылғысы, мысалы DLNA функциясы

бар теледидар немесе Windows® 7 не одан кейінгі н

ұсқамен жұмыс істейтін компьютер болуы

м

үмкін.

Сандық мультимедиа бейнелеу функциясын қосу параметрлері құрылғыға байланысты әр
түрлі болуы мүмкін. Толығырақ мәлімет алу үшін тиісті құрылғының пайдаланушы
нұсқаулығын қараңыз.

Сандық құқықтарды басқару (DRM) мүмкіндігі қосылған мазмұнды DLNA™
технологиясының көмегімен Сандық мультимедиа бейнелеу құрылғысында ойнату мүмкін
емес.

Құрылғыдағы фотосуреттерді немесе бейнелерді DMR құрылғысында көру

1

DMR

құрылғысын дұрыс орнатқаныңызға және ол құрылғы байланысқан Wi-Fi® желісіне

байланысып т

ұрғанына көз жеткізіңіз.

2

Негізгі экран м

әзірінен параметрін түртіңіз.

3

Альбом параметрін тауып т

үртіңіз.

4

К

өретін файлға өтіп, оны ашыңыз.

5

Құралдар тақталарын көрсету үшін экранды түртіңіз, одан кейін түймесін түртіп,

мазм

ұн ортақтастырылатын DMR құрылғысын таңдаңыз. Таңдалған файлдар таңдалған

құрылғыда хронологиялық ретпен ойнатыла бастайды.

6

DMR

құрылғысынан ажырату үшін түймесін түртіп, құрылғыңызды таңдаңыз. Файл

DMR

құрылғысында тоқтайды, бірақ құрылғыңызда ойнатыла береді.

Сондай-ақ, құрылғыңыздағы Фильмдер қолданбасынан фильмді түртіп, одан кейін
түймесін түрту арқылы оны ортақтастыруға болады.

Құрылғыңыздағы музыка жолын DMR құрылғысында ойнату

1

DMR

құрылғысын дұрыс орнатқаныңызға және ол құрылғы байланысқан Wi-Fi® желісіне

байланысып т

ұрғанына көз жеткізіңіз.

2

Негізгі экран экранынан т

үймесін басыңыз, содан соң тауып, WALKMAN түймесін

т

үртіңіз.

3

Музыка санатын та

ңдап, бөліскіңіз келетін жолды табыңыз, одан кейін жолды түртіңіз.

4

т

үймесін түртіп, мазмұн бөліскіңіз келетін DMR құрылғысын таңдаңыз. Жол таңдалған

құрылғыда автоматты түрде ойнатылады.

5

DMR

құрылғысынан ажырату үшін түймесін түртіп, құрылғыңызды таңдаңыз. Жол

DMR

құрылғысында тоқтайды, бірақ құрылғыңызда ойнатыла береді.