Sony Xperia SP - Құрылғыны кабель арқылы теледидарға қосу

background image

Құрылғыны кабель арқылы теледидарға қосу

Құрылғыны теледидарға қосып, құрылғы ішінде сақталған мазмұнды үлкенірек экраннан көруді

баста

ңыз. Құрылғыны теледидарға байланыстырған кезде ТД іске қосушы бағдарламасы

ашылады. Б

ұл бағдарлама телефондағы мультимедиа файлдарды теледидарда және басқа

құрылғыларда ойнатуға мүмкіндік береді.

Жады картасын бөлек сатып алу қажет болуы мүмкін.

MHL арқылы сигнал қабылдайтын теледидарда құрылғыдағы мазмұнды көру

1

MHL кабеліні

ң көмегімен құрылғыны компьютерге қосыңыз. құрылғының күй

жола

ғында байланыс орнатылғаннан кейін пайда болады.

2

ТД іске қосушы

қолданбасы автоматты түрде іске қосылады. Мультимедиа

файлдарын теледидарда к

өру үшін нұсқауларды орындаңыз.

Құрылғыдағы мазмұнды HDMI™ кіріс портын қолдайтын теледидарда көру

1

Құрылғыны MHL адапторына қосып, адапторды USB қуат көзіне қосыңыз.

2

Адапторды HDMI™ кабелі ар

қылы теледидарға қосыңыз. қосылым орнатылғаннан

кейін

құрылғының күй тақтасында пайда болады.

3

ТД іске қосушы ба

ғдарламасы автоматты түрде іске қосылады. Медиа файлдарын

теледидарда к

өру үшін нұсқауларды орындаңыз.

Теледидардың қашықтан басқару құралын пайдалану туралы анықтама алу

1

Құрылғы теледидарға қосылып тұрғанда, күй жолағын төмен қарай сүйреп, Ескерту

та

қтасын ашыңыз.

2

MHL қосылды белгішесін т

үртіңіз.

Сондай-ақ, теледидардың қашықтан басқару құралында сары түймені басып, Ескерту
тақтасын ашуға болады.

Құрылғыны теледидардан ажырату

MHL™ кабелін немесе MHL адапторын

құрылғыдан ажыратыңыз.

100

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.