Sony Xperia SP - Aотосурет альбомдары

background image

Aотосурет альбомдары

Албом

қолданбасындағы Альбомдарым қойындысында барлы фотосурет альбомдары, соның

ішінде фотокамера ар

қылы түсірілген суреттер мен бейнелер, сондай-ақ, PlayMemories, Picasa

ж

әне Facebook сияқты қызметтерде бөліскен барлық мазмұн сақталады. Осындай қызметке

кіргеннен кейін, мазм

ұнды басқаруға, фотосуретке не бейнелерге пікір беруге және

достары

ңыздың пікірлерін көруге болады. Альбом қолданбасы арқылы суреттерге геотегтер

қосуға, негізгі өңдеу тапсырмаларын орындауға және мазмұнды бөлісу үшін Bluetooth® сымсыз

технологиясы, эл. пошта ж

әне хабар алмасу сияқты қызметтерді пайдалануға болады.

78

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

1

PlayMemories онлайн

қызметін пайдалану арқылы фотосуреттер мен бейнелерді көріңіз

2

Facebook™

қызметіндегі фотосуреттер мен бейнелерді көріңіз

3

Picasa™

қызметіндегі фотосуреттер мен бейнелерді көру

4

Flickr™ онлайн

қызметін пайдаланып фотосуреттерді көру

5

Құрылғы камерасымен түсірілген барлық фотосуреттер мен бейнелерді көріңіз.

6

Құрылғыңыздың ішкі жадына сақталған барлық фотосуреттер мен бейнелерді көріңіз

7

Фотосуреттері

ңізді шар режимінде көріңіз

8

Фотосуреттерді картадан к

өріңіз

9

Жад картасына са

қталған барлық фотосуреттер мен бейнелерді көріңіз

10

Беттері барлы

қ фотосуреттерді көру

PlayMemories онлайн қызметі барлық елдер мен аймақтарда қол жетімді емес.

Онлайн қызметтердегі фотосуреттерді Альбом қолданбасында көру

1

Негізгі экран м

әзірінен параметрін түртіңіз.

2

Альбом > Альбомдарым опцияларын тауып басы

ңыз.

3

Қажетті онлайн қызметін түртіңіз.

4

Қосылу т

үймесін түртіңіз. Қызметке кері жүктелген барлық қол жетімді онлайн

альбомдары к

өрсетіледі.

5

Кез келген альбомды т

үртіп, оның мазмұнын көріңіз, одан кейін альбомда фотосуретті

т

үртіңіз.

6

Келесі фотосуретті немесе бейнені к

өру үшін солға жанап өтіңіз. Алдыңғы фотосуретті

немесе бейнені к

өру үшін оңға жанап өтіңіз.

Онлайн альбом мазмұнының аңғартпаларын көру және оған аңғартпа қосу

1

Онлайн альбомда

ғы фотосуретті көріп отырған кезде құралдар тақталарын көрсету үшін

экранды т

үртіңіз, одан кейін аңғартпаларды көру үшін түймесін түртіңіз.

2

Енгізу

өрісіне пікірлеріңізді енгізіңіз де, Хабар түймесін түртіңіз.

Facebook™ қызметінде фотосуретті немесе бейнені «ұнату»

Facebook™ альбомдарыны

ң бірінде фотосурет немесе бейне қарап отырған кезде,

экранды т

үртіп құралдар тақталарын көрсетіңіз, одан кейін түймесін түртіп, элементті

Facebook™

қызметінде «ұнататыныңызды» көрсетіңіз.