Sony Xperia SP - Фотосуреттер мен бейнелерді көру

background image

Фотосуреттер мен бейнелерді көру

Камерамен т

үсірілген фотосуреттерді көру және бейнелерді ойнату үшін немесе құрылғыңызға

са

қталған ұқсас мазмұнды көру үшін Альбом қолданбасындағы Суреттер қойындысын

пайдаланы

ңыз. Барлық фотосуреттер мен бейнелер хронологиялық реттегі торда көрсетіледі.

1

«Суреттер»

қойындысындағы фотосуреттер мен бейнелерді көру

2

«Мені

ң альбомдарым» қойындысындағы фотосуреттер мен бейнелерді көру

3

М

әзір опцияларын көру

4

Топта

ғы элементтер жасалған күн

5

Оны к

өру үшін фотосуретті немесе бейнені түрту

6

Мазм

ұнды көру үшін жоғары не төмен жылжыңыз.

Фотосуреттер мен бейнежазбаларды көру

1

Негізгі экран м

әзірінен параметрін түртіңіз.

2

Альбом параметрін тауып т

үртіңіз.

3

Оны фотосуретті немесе бейнені к

өру үшін түртіңіз.

4

Келесі фотосуретті немесе бейнені к

өру үшін солға жанап өтіңіз. Алдыңғы фотосуретті

немесе бейнені к

өру үшін оңға жанап өтіңіз.

Егер құрылғыны жанына қисайтқанда экран бағыты автоматты түрде өзгермейтін болса,
Экранды авто айналд-у құсбелгісін Параметрлер > Дисплей тармақтарының ішінде
қойыңыз.

Пиктограммалардың өлшемін өзгерту

Альбом

қолданбасында фотосуреттер мен бейнелердің пиктограммаларын көріп отырған

кезде,

үлкейту үшін екі саусағыңызды айырыңыз немесе кішірейту үшін екі саусағыңызды

қысыңыз.

Фотосуретті масштабтау

Фотосуретті

қарап отырған кезде, үлкейту үшін екі саусағыңызды айырыңыз немесе кішірейту

үшін екі саусағыңызды қысыңыз.

Фотосуреттердің слайд көрсетілімін көру үшін

1

Фотосуретті к

өріп отырған кезде альбомдағы барлық фотосуреттерді ойната бастау үшін

дисплейді т

үртіп, құралдар тақтасын көрсетіңіз, одан кейін > Слайдшоу түймесін

т

үртіңіз.

2

Слайд к

өрсетілімін аяқтау үшін фотосуретті түртіңіз.

75

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Фотосуреттердің слайд көрсетілімін музыкамен көру

1

Фотосуретті к

өріп отырған кезде, құралдар тақталарын көрсету үшін экранды түртіңіз,

одан кейін > SensMe™ слайдшоуы т

үймесін түртіңіз.

2

Слайд к

өрсетілімімен қолданылатын музыка мен тақырыпты таңдаңыз, одан кейін

т

үймесін түртіңіз. Альбом қолданбасы фотосуреттерді талдап, слайд көрсетілімін ойнату

үшін SensMe™ музыка деректерін пайдаланады.

3

Ойнатуды кідірту

үшін экранды түртіп, басқару элементтерін көрсетіңіз, одан кейін

т

үймесін түртіңіз.

Бейнені ойнату

1

Альбом

қолданбасында Суреттер немесе Альбомдарым бөлімін ашыңыз.

2

Тор немесе тізім к

өрінісін пайдаланып, ашқыңыз келетін бейнені табыңыз.

3

Ойнату

үшін бейнені түртіңіз.

4

Ойнатуды бас

қару элементтері көрсетілмесе, оларды көрсету үшін экранды түртіңіз.

Бас

қару элементтерін жасыру үшін экранды тағы бір рет түртіңіз.

Бейнені кідірту

1

Бейне ойнатылып жат

қанда басқару элементтерін көрсету үшін экранды түртіңіз.

2

белгішесін т

үртіңіз.

Бейнені жылдам алға айналдыру және кері айналдыру

1

Бейне ойнатылып жат

қанда басқару элементтерін көрсету үшін экранды түртіңіз.

2

Кері айналдыру

үшін орындалу көрсеткіші таңбалауышын солға, ал жылдам алға

айналдыру

үшін оны оңға сүйреңіз.

Бейненің дыбыс деңгейін реттеу үшін

Дыбыс де

ңгейін реттеу пернесін басыңыз.