Sony Xperia SP - Nyelarasake karo Microsoft® Exchange ActiveSync®

background image

Nyelarasake karo Microsoft® Exchange ActiveSync®

Nganggo akun Microsoft Exchange ActiveSync, sampeyan bisa ngakses pesen email,

janjian tanggalan, lan kontak perusahaan kanthi langsung ing piranti. Sawise

102

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

persiyapan, sampeyan bisa nggolek informasi ing aplikasi Email, Tanggalan lan

Kontak

.

Nyiyapake email, tanggalan lan kontak perusahaan kanggo singkronisasi

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Tutul Setelan > Tambah akun > Exchange ActiveSync.

3

Ketik alamat email lan sandhi perusahaan.

4

Tutul Sabanjure. Piranti miwiti njupuk maneh informasi akun sampeyan. Yen

ana kesalahan, hubungi administrator jaringan perusahaan kanggo informasi

luwih lengkap, banjur lebokake rincian domain lan server kanggo akun

sampeyan kanthi manual.

5

Tutul OK kanggo ngidini server perusahaan ngontrol piranti sampeyan.

6

Pilih data sing arep diselarasake karo piranti, kayata kontak lan entri tanggalan.

7

Yen dikarepake, aktifake administrator piranti kanggo ngidini server perusahaan

ngontrol fitur keamanan tartamtu ing piranti. Contone, sampeyan bisa ngidini

server perusahaan nyetel peraturan sandhi lan nyetel enkripsi panyimpenan.

8

Yen persiyapan wis mari, ketik jeneng akun perusahaan.

Ngowahi atur wiwitan email, tanggalan lan kontak perusahaan

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Tutul Email, banjur tutul .

3

Tutul Setelan banjur pilih akun data perusahaan.

4

Genti setelan sing dipengini.

Nyetel interval sinkronisasi kanggo akun perusahaan

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Tutul Email, banjur tutul .

3

Tutul Setelan banjur pilih akun data perusahaan.

4

Tutul Frekuensi mriksa banjur pilih pilihan interval.

Mbusak akun perusahaan

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Tutul Setelan > Exchange ActiveSync, banjur pilih akun perusahaan.

3

Tutul , banjur tutul Busak akun.

4

Tutul Busak akun maneh kanggo konfirmasi.