Sony Xperia SP - Nyelarasake karo layanan Google™‎

background image

Nyelarasake karo layanan Google™

Selarasake piranti karo macem-macem layanan Google™ supaya tetep ngolehi

informasi anyar, saka piranti apa wae sampeyan nganggo akun Google™. Misale,

sampeyan bisa nyelarasake kontak, Gmail™ lan data tanggalan.

Ngatur wiwitan akun Google™ kanggo sinkronisasi

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Tutul Setelan > Tambah akun > Google.

3

Tindakake tuntunan pandhaptaran kanggo nggawe akun Google™, utawa

mlebu yen wis duwe akun.

4

Tutul akun Google™ sing lagi mentas digawe, banjur tutul item sing arep

disinkronake.

Nyelarasake kanthi manual karo akun Google™

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Tutul Setelan > Google.

3

Tutul akun Google™ sing pengin diselarasake.

4

Penet , banjur tutul Selarasake saiki.

Nyelarasake aplikasi karo akun Google™

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Tutul Setelan > Google.

3

Tutul akun Google™ sing pengin diselarasake. Dhaptar ngatonake aplikasi sing

bisa diselarasake karo akun Google.

4

Tutul aplikasi sing arep diselarasake karo akun Google sing dipilih.

Nyelarasake data jlajah web

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Tutul Setelan > Google.

3

Tutul akun Google™ sing arep diselarasake, banjur tutul Selarasake Browser.

Mbusak akun Google™

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Tutul Setelan > Google.

3

Tutul akun Google™ sing pengin dibusak saka dhaptar akun.

4

Penet , banjur tutul Busak akun.

5

Tutul Busak akun maneh kanggo konfirmasi.