Sony Xperia SP - Ringkesan piranti

background image

Ringkesan piranti

7

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

1

Lensa kamera ngarep

2

Sensor cahya

3

Sensor jarak

4

Spiker

5

Tombol Volume/Zoom

6

Tombol daya

7

Tombol kamera

8

Mikropon utama

9

Port pangisi daya/kabel USB

10 Colokan headset

11 Lensa kamera

12 Lampu kamera

13 Mikropon kaloro

14 Pita transparan murup

15 Spiker