Sony Xperia SP - Setelan olahpesen

background image

Setelan olahpesen

Nggenti setelan kabar pesen

1

Saka Layar ngarep, tutul , banjur golek lan tutul .

2

Tutul , banjur tutul Setelan.

3

Kanggo nyetel swara kabar, tutul Nada kabar banjur pilih pilihan.

4

Kanggo setelan kabar liyane, centhang utawa busak centhang kothak sing

cocog.

Nggenti setelan lapur kiriman kanggo pesen metu

1

Saka Layar ngarep, tutul , banjur golek lan tutul .

2

Tutul , banjur tutul Setelan.

3

Tutul Laporan kiriman kanggo nguripake utawa mateni lapur kiriman.