Sony Xperia SP - Setelan Internet lan olahpesen

background image

Setelan Internet lan olahpesen

Kanggo ngakses Internet lan ngirim pesen multimedia, sampeyan kudu nduweni

koneksi data seluler lan setelan sing bener, uga dikenal minangka setelan APN

(Access Point Name). APN ngidentifikasi jaringan sing bisa disambung menyang

piranti.
Sampeyan biasane bisa ngundhuh setelan Internet lan olahpesen nalika nyiyapake

piranti kaping sepisanan kanthi kertu SIM dipasang. Ing kasus liyane, setelan bisa uga

wis diinstal sadurunge. Yen ora, sampeyan bisa ngundhuh utawa nambahake setelan

kanthi manual. Hubungi operator jaringan kanggo informasi rinci babagan setelan

internet lan olahpesen.

Yen sampeyan ora bisa ngakses Internet, ora nduweni koneksi data, utawa ora bisa ngirim

utawa nampa pesen multimedia, coba busak kabeh setelan Internet lan olahpesen banjur

tambahake maneh.

33

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Ngundhuh setelan Internet lan olahpesen

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek lan tutul Setelan > Xperia™ > Setelan Internet.

3

Tutul Tampa.

Mulihake setelan internet gawan

1

Seret mudhun garis status, banjur tutul .

2

Tutul Liyane... > Jaringan mobile.

3

Tutul Jeneng Jalur Akses, banjur tutul .

4

Tutul Reset menyang gawan.

Access Point Name (APN)

APN digunakake kanggo masang sambungan data antarane piranti karo internet. APN

nemtokake jinis alamat IP sing arep digunakake, cara pangamanan sing arep

dianggo, lan sambungan tetep-pungkasan sing arep digunakake. Mriksa APN

migunani yen sampeyan ora bisa ngakses internet, ora ana sambungan data, utawa

ora bisa ngirim utawa nampa pesen multimedia.

Ndeleng APN sing saiki

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tunyuk Setelan > Liyane... > Jaringan mobile.

3

Tutul Jeneng Jalur Akses.

Yen sampeyan nduwe sawetara sambungan sing kasedhiya, sambungan jaringan sing urip

bakal dituduhake nganggo tandha centhang.

Nambah setelan internet kanthi manual

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek lan tutul Setelan > Liyane... > Jaringan mobile.

3

Tutul Jeneng Jalur Akses > .

4

Tutul Jeneng banjur tik jeneng profil jaringan sing arep digawe.

5

Tutul APN banjur tik jeneng jalur akses.

6

Tik kabeh informasi sing dijaluk dening operator jaringan.

7

Yen wis rampung, tutul , banjur tutul Simpen.

Info panggunaan

Demi kualitas, Sony Mobile nglumpukake kanthi anonim laporan kesalahan lan

statistik babagan piranti sampeyan. Informasi sing dikumpulake ora kalebu data

pribadhi.

Ngidini pangiriman info panggunaan

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek lan tutul Setelan > Xperia™ > Setelan info panggunaan.

3

Wenehi tandha ing kothak centhang Kirim katrangan dianggo yen durung

diwenehi tandha.

4

Tutul OK.