Sony Xperia SP - Ngontrol panggunaan data

background image

Ngontrol panggunaan data

Sampeyan bisa tetep nglacak jumlah data sing dikirim menyang lan saka piranti liwat

data seluler sampeyan utawa sambungan Wi-Fi® sajrone wektu tartamtu. Contone,

sampeyan bisa ndeleng jumlah data sing digunakake dening aplikasi individu. Kanggo

data sing dikirim liwat sambungan data seluler, sampeyan uga bisa nyetel

panggunaan bebaya lan watesan kanggo nyingkiri prabeya tambahan.

Nyetel setelan panggunaan data bisa nulung supaya sampeyan tetep luwih bisa ngontrol

panggunaan data nanging ora bisa njamin prabeya ora tambah.

34

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nguripake utawa mateni kiriman data

1

Seret mudhun garis status, banjur tutul .

2

Tutul Panggunan data.

3

Seret tandha geser ing jejere Lalu lintas data seluler kanggo nguripi utawa

mateni kiriman data.

Nalika kiriman data dipateni, piranti sampeyan isih bisa ngadakake sambungan Wi-Fi® lan

Bluetooth®.

Nyetel bebaya panggunaan data

1

Pesthekake yen kiriman data wis diuripake.

2

Seret mudhun garis status, banjur tutul .

3

Golek banjur tutul Panggunan data.

4

Kanggo nyetel tingkatan bebaya, seret garis bebaya menyang angka sing

dikepengini. Sampeyan nampa kabar bebaya nalika jumlah kiriman data

nyedhaki tingkatan sing disetel.

Nyetel watesan panggunaan data

1

Pesthekake yen kiriman data wis diuripake.

2

Seret mudhun garis status, banjur tutul .

3

Golek banjur tutul Panggunan data.

4

Wenehi tandha ing kothak Setel watesan data seluler yen durung ditandhani,

banjur tutul OK.

5

Kanggo nyetel watesan panggunaan data, seret garis menyang angka sing

dikepengini.

Yen panggunaan data wis tekan watesan sing disetel, kiriman data ing piranti bakal mati kanthi

otomatis.

Ngontrol panggunaan data aplikasi individu

1

Seret mudhun garis status, banjur tutul .

2

Golek banjur tutul Panggunan data.

3

Golek banjur tutul aplikasi sing dikepengini.

4

Wenehi tandha ing kothak Watesi data latar mburi.

5

Kanggo ngakses setelan sing luwih spesifik kanggo aplikasi kasebut (yen

kashediya), tutul Deleng setelan aplikasi banjur genti sing dikepengini.

Kinerja aplikasi individu bisa kena pengaruh yen sampeyan nggenti setelan panggunaan data

sing gegandhengan.

Ndeleng data sing dikirim liwat Wi-Fi®

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul Setelan > Panggunan data.

3

Tutul , banjur wenehi tandha kothak Tampila. panggun. Wi-Fi yen durung

diwenehi tandha.

4

Tutul tab Wi-Fi.