Sony Xperia SP - Memori

background image

Memori

Sampeyan bisa nyimpen isi menyang panyimpenan internal piranti lan menyang kertu

memori.

Ndeleng status memori sampeyan

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tunyuk Setelan > Panyimpenan kanggo ndeleng status

memori sampeyan.

Kertu memori

Piranti ndhukung kertu memori microSD™, sing digunakake kanggo nyimpen isi. Jinis

kertu iki uga bisa digunakake minangka kertu memori portabel nganggo piranti liya

sing cocog.

Sampeyan bisa uga kudu tuku kertu memori kanthi kapisah.

Ngowahi format kertu memori

Sampeyan bisa ngowahi format kertu memori ing piranti, contone, kanggo mbebasake

memori. Iki tegese sampeyan mbusak kabeh data ing kertu.

Kabeh isi ing kertu memori dibusak yen sampeyan ngowahi format kertu. Pesthekake yen

sampeyan wis nggawe serep kabeh data sing pengin disimpen sadurunge ngowahi format

kertu memori. Kanggo nggawe serep isi sampeyan bisa nyalin isi kasebut menyang komputer.

Kanggo informasi liyane, waca bab

Nyambungake piranti menyang komputer

ing kaca 95.

Gawe format kertu memori

1

Seret mudhun garis status, banjur tutul .

2

Golek banjur tutul Panyimpenan > Busak kertu SD.

3

Kanggo konfirmasi, tutul Busak kertu SD > Busak kabeh

32

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Mbusak memori aplikasi

Sampeyan kadhang kudu mbusak memori aplikasi. Sampeyan kudu nindakake iki

yen, misale, memori aplikasi kebak, utawa sampeyan pengin mbusak skor game.

Sampeyan bisa uga pengin mbusak email, teks, lan pesen multimedia sing mlebu ing

sawetara aplikasi.

Mbusak memori aplikasi

1

Seret mudhun garis status, banjur tutul .

2

Golek banjur tutul Aplikasi.

3

Tutul aplikasi sing pengin dibusak memorine.

4

Tutul Busak cache.

Sampeyan ora bisa mbusak memori kanggo sawetara aplikasi.