Sony Xperia SP - Layar kunci

background image

Layar kunci

Layar kunci iku minangka layar sing katon nalika piranti dikunci nanging layare aktif.

Layar kunci bisa nduweni nganti lima panel lan sampeyan bisa nambahake siji widget

menyang saben panel. Sampeyan bisa ngakses widget iki saka layar kunci. Misale,

sampeyan bisa nambah widget Kalender lan widget email supaya entuk akses luwih

cepet menyang aplikasi iki.

Widget Jam kanthi gawan lokasine ing panel tengah layar kunci.

Nambahake widget menyang layar kunci

1

Kanggo nguripake layar, penet sedhela tombol daya .

2

Geser menjero inwards saka area kiri ndhuwur layar nganti muncul, banjur

tutul.

3

Yen perlu, ketik kode PIN, pola utawa sandhi kanggo mbukak kunci layar.

4

Golek banjur tutul widget sing arep ditambahake.

5

Tindakake instruksi ing layar, yen perlu, kanggo ngrampungake nambah widget.

Mbusak widget saka layar kunci

1

Kanggo nguripake layar, penet sedhela tombol daya .

2

Demek terus widget sing arep dibusak, banjur seret menyang .

Mindhah widget ing layar kunci

1

Kanggo nguripake layar, penet sedhela tombol daya .

2

Demek terus widget sing arep dipindhahake, banjur seret widget menyang

lokasi anyar.