Sony Xperia SP - Telpon konferensi

background image

Telpon konferensi

Kanthi telpon konferensi utawa multi peserta, sampeyan bisa nggabung obrolan karo

rong peserta utawa luwih.

Kanggo rincian babagan cacahe peserta sing bisa ditambahake menyang telpon konferensi,

hubungi operator jaringan.

Telpon konferensi

1

Sajrone nelpon, tutul .

2

Penet nomer peserta kaloro banjur tutul . Sawise peserta kaloro njawab

telpon, telpon saka peserta kapisan bakal ditahan.

3

Tutul kanggo nambahake peserta kaloro menyang telpon konferensi.

4

Baleni langkah 1 nganti 3 kanggo nambahake peserta liyane.

Ngobrol kanthi pribadi karo peserta telpon konferensi

1

Sajrone telpon konperensi, tutul {0} peserta.

2

Tutul nomer peserta sing pengin diajak ngobrol kanthi pribadi.

3

Kanggo mungkasi obrolan pribadi lan bali menyang telpon konferensi, tutul .

Medhot peserta saka telpon konferensi

1

Sajrone telpon konferensi aktif, tunyuk tombol sing nuduhake nomer peserta.

Contone, tunyuk 3 peserta yen ana telung peserta.

2

Tunyuk ing jejere peserta sing pengin dipedhot.

Mungkasi telpon konferensi

Sajrone telpon konferensi, tunyuk Pungkasi telpon konferensi.