Sony Xperia SP - Telpon darurat

background image

Telpon darurat

Piranti ndhukung nomer darurat internasional, contone 112 utawa 911. Biasane,

sampeyan bisa nggunakake nomer kasebut kanggo telpon darurat ing negara endi

wae, nganggo utawa tanpa nglebokake kertu SIM yen sampeyan ana ing jangkoan

jaringan.

Telpon nomer darurat

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul Telpon.

3

Ketik nomer darurat banjur tutul . Kanggo mbusak nomer, tutul .

Sampeyan bisa nelpon nomer darurat sanajan ora ana kertu SIM sing dipasang utawa yen

telpon metu dialangi.

Telpon nomer darurat yen kertu SIM dikunci

1

Saka layar kunci, tutul Telpon darurat.

2

Ketik nomer darurat banjur tutul .

43

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.