Sony Xperia SP - Surat swara

background image

Surat swara

Yen lengganan sampeyan kalebu layanan surat swara, panelpon bisa ninggal pesen

surat swara nalika sampeyan ora bisa njawab telpon. Nomer layanan surat swara

biasane disimpen ing kertu SIM. Yen ora, sampeyan bisa njaluk nomer saka

panyedhiya layanan lan ngetik kanthi manual.

Ngetik nomer surat swara

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tutul Setelan > Setelan telpon > Surat swara >Setelan surat

swara

> Nomer surat swara.

3

Ketik nomer surat swara.

4

Tutul OK.

Nelpon layanan surat swara

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tunyuk Telpon.

3

Demek terus

1

.

42

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.