Sony Xperia SP - Matesi telpon

background image

Matesi telpon

Sampeyan bisa mblokir kabeh utawa kategori telpon mlebu lan telpon metu tartamtu.

Yen wis nampa kode PIN2 saka panyedhiya layanan, sampeyan uga bisa

nggunakake dhaptar Nomer Telpon Saluran Tetep (FDN) kanggo matesi telpon metu.

Kanggo blok telpon mlebu utawa metu

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul Setelan > Setelan telpon.

3

Tutul Blok telpon, banjur pilih salah siji.

4

Tik sandhi banjur tutul Aktifake.

Nalika sepisanan ngatur blok telpon, sampeyan kudu ngetik sandhi kanggo nguripake fungsi

blok telpon. Sampeyan kudu gunakake sandhi sing padha mengko yen pengin ngowahi

setelan blok telpon.

Ngaktifake utawa mateni telpon winates

1

Saka Layar ngarep, tunyuk .

2

Temokake banjur tunyuk Setelan > Setelan telpon > Nomer telpon tetep.

3

Tunyuk Aktifake telpon winates utawa Pateni telpon winates.

4

Ketik PIN2 banjur tutul OK.

Ngakses dhaptar panrima telpon sing dijawab

1

Saka Layar ngarep, tunyuk .

2

Temokake banjur tunyuk Setelan > Setelan telpon > Nomer telpon tetep >

Nomer telpon tetep

.