Sony Xperia SP - Ngrungokake musik

background image

Ngrungokake musik

Gunakake aplikasi "WALKMAN" kanggo ngrungokake musik lan buku audio favorit

sampeyan.

1

Telusuri musik sampeyan

2

Goleki lagu ing Music Unlimited lan kabeh lagu sing disimpen ing piranti sampeyan

3

Ndeleng antrian muter saiki

4

Gambar album (yen kasadhiya)

5

Tutul kanggo muter lagu sadurunge ing antrian lagu

Tutul terus kanggo muter maneh lagu sing diputer saiki

6

Muter utawa ngaso lagu

7

Tutul kanggo muter lagu sabanjure ing antrian lagu

Tutul terus kanggo nggulung maju cepet lagu sing diputer saiki

8

Acak lagu ing antrian lagu saiki

9

Baleni kabeh lagu ing antrian lagu saiki

10 Indikator progres – Seret indikator utawa tutul saluran menyang maju cepet utawa mundur cepet

11 Total wektu dawane lagu sing diputer

12 Wektu sing dilakoni ing lagu saiki

57

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Muter lagu

1

Saka Layar ngarep, tutul , banjur temokake lan tutul .

2

Yen layar ngarep WALKMAN ora dituduhake, tutul .

3

Pilih kategori musik, misale, ing Artis, Album lagu utawa Lagu, banjur telusuri

menyang lagu sing pengin dibukak.

4

Tutul lagu kanggo muter.

Sampeyan mbokmenawa ora bisa muter item sing kajaga hak ciptane. Verifikasi yen sampeyan

duwe hak cipta sing dibutuhake kanggone materi sing arep dienggo bareng.

Nggoleki informasi online sing gegandhengan karo lagu

Nalika lagu diputer ing aplikasi "WALKMAN", tutul gambar album kanggu

nampilake tombol tanpa winates , banjur tutul .

Tombol tanpa winates

menehi akses menyang sawetara sumber informasi kalebu video

ing YouTube™, lirik, lan info artis ing Wikipedia.

Nyetel volume audio

Penet tombol volume.

Nyilikake aplikasi "WALKMAN"

Nalika lagu diputer, tutul kanggo mbukak Layar ngarep. Aplikasi

"WALKMAN" tetep muter ing latar mburi.

Mbukak aplikasi "WALKMAN" nalika lagi diputer ing latar mburi

1

Nalika lagu lagi muter ing latar mburi, tutul kanggo mbukak jendhela aplikasi

sing mentas digunakake.

2

Tutul aplikasi "WALKMAN".