Sony Xperia SP - Enggo bareng isi karo piranti DLNA Certified™‎

background image

Enggo bareng isi karo piranti DLNA Certified™

Sampeyan bisa ndeleng utawa muter isi media sing disimpen ing piranti sampeyan

utawa ing piranti liyane kayata, contone, TV, utawa komputer. Piranti kaya mengkono

kuwi kudu nduweni lisensi DLNA Certified™ saka Digital Living Network Alliance lan

kudu kasambung karo jaringan Wi-Fi® sing padha supaya isi bisa dienggo bareng.

Sampeyan uga bisa ndeleng utawa muter isi saka piranti DLNA Certified™ liyane ing

piranti sampeyan.
Sawise ngatur wiwitan enggo bareng isi ing antarane piranti, sampeyan bisa, contone,

ngrungokake file musik sing disimpen ing komputer saka piranti, utawa ndeleng potret

sing dijupuk nganggo kamera piranti ing TV layar amba.

Muter file saka piranti DLNA Certified™ liyane ing piranti sampeyan

Nalika muter file saka piranti DLNA Certified™ liyane ing piranti sampeyan, piranti

liyane iki tumindak minangka server. Ing tembung liyane, piranti enggo bareng isi liwat

jaringan. Piranti server kudu mbisakake fungsi enggo bareng isi lan menehi akses ijin

menyang piranti sampeyan. Piranti server kudu disambung karo jaringan Wi-Fi® sing

padha karo piranti sampeyan.

Muter trek sing dienggo bareng ing piranti

1

Pesthake yen piranti sing arep digunakake kanggo enggo bareng file wis

disambung karo jaringan Wi-Fi® sing padha karo piranti.

2

Saka Layar ngarep, tutul , banjur temokake lan tutul WALKMAN.

3

Pilih piranti saka dhaptar piranti sing kasambung.

4

Jlajah folder sing disambung karo piranti banjur pilih trek sing arep diputer. File

bakal wiwit muter kanthi otomatis.

Muter video sing dienggo bareng ing piranti

1

Pesthake yen piranti sing arep digunakake kanggo enggo bareng file wis

disambung karo jaringan Wi-Fi® sing padha karo piranti.

2

Saka Layar ngarep, tutul , banjur temokake lan tutul Film.

3

Pilih piranti saka dhaptar piranti sing kasambung.

4

Jlajah folder sing disambung karo piranti banjur pilih video sing arep diputer.

88

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Ndeleng potret sing dienggo bareng ing piranti

1

Pesthake yen piranti sing arep digunakake kanggo enggo bareng file wis

disambung karo jaringan Wi-Fi® sing padha karo piranti sampeyan.

2

Saka Layar ngarep, tutul .

3

Golek banjur tutul Album lagu > Albumku lagu. Kabeh album lan piranti

kasambung sing kasadhiya online ditampilake.

4

Pilih piranti saka dhaptar piranti sing kasambung.

5

Jlajah folder piranti sing kasambung banjur pilih potret sing arep dideleng.

Persiyapan muter isi saka piranti sampeyan ing piranti DLNA

Certified™

Sakdurunge bisa ndeleng utawa muter file media saka piranti sampeyan ing piranti

DLNA Certified™, sampeyan kudu ngatur wiwitan fungsi enggo bareng file ing piranti.

Piranti sing digunakake enggo bareng isi kuwi disebut piranti klien. Contone, TV,

komputer utawa tablet bisa tumindak minangka piranti klien. Piranti sampeyan

tumindak minangka server media yen nyedhiyakake isi kanggo piranti klien. Nalika

ngatur wiwitan fungsi enggo bareng file ing piranti, sampeyan uga kudu menehi ijin

akses menyang piranti klien. Yen kuwi wis ditindakake, piranti kaya mengkono kuwi

katon minangka piranti kadhaptar. Piranti sing ngenteni ijin akses didhaptar minangka

piranti ketundha.

Ngatur wiwitan enggo bareng file nggunakake fitur piranti Sambung[MR2]

1

Sambung piranti menyang jaringan Wi-Fi®.

2

Saka Layar ngarep, tutul , banjur golek lan tutul .

3

Tutul , banjur tutul Server media.

4

Kanggo nguripake fungsi Anggo bareng media, seret tandha geser. katon

ing garis status. Piranti sampeyan saiki bisa dadi server media.

5

Sambung komputer utawa piranti liyane menyang jaringan Wi-Fi® sing padha

karo telpon sampeyan.

6

Kabar katon ing garis status piranti sampeyan. Bukak kabar lan setel ijin akses

sing cocog kanggo piranti liyane.

Instruksi sing dijelasake ing ndhuwur iku bisa beda-beda gumantung marang piranti klien sing

digunakake. Wacanen Pandhu pangguna piranti klien kanggo mangerteni katrangan liyane.

Yen piranti ora bisa sambung, priksa jaringan Wi-Fi® aktif apa ora.

Sampeyan uga bisa ngakses menu Server media ing Setelan > Xperia™ > Setelan server

media. Yen sampeyan nutup tampilan Server media, fungsi enggo bareng file bakal tetep

lumaku ing latar mburi.

Ngendhegake fungsi enggo bareng file nganggo piranti DLNA Certified™

1

Saka Layar ngarep, tutul , banjur temokake lan tutul .

2

Tutul , banjur tutul Server media.

3

Seret tandha geser kanggo mateni fungsi Anggo bareng media.

Nyetel idin ngakses piranti sing ketundha

1

Saka Layar ngarep, tutul , banjur temokake lan tutul .

2

Tutul , banjur tutul Server media.

3

Pilih piranti saka dhaptar Piranti sing ditundha.

4

Pilih tingkatan ijin ngakses.

Nggenti jeneng piranti sing kadhaptar

1

Saka Layar ngarep, tutul , banjur temokake lan tutul .

2

Tutul , banjur tutul Server media.

3

Pilih piranti saka dhaptar Piranti kadhaptar, banjur pilih Ganti jeneng.

4

Tik jeneng anyar kanggo piranti kasebut.

89

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nggenti level akses piranti sing kadhaptar

1

Saka Layar ngarep, tutul , banjur temokake lan tutul .

2

Tutul , banjur tutul Server media.

3

Pilih piranti saka dhaptar Piranti kadhaptar.

4

Tutul Ganti tingkat akses banjur pilih pilihan.

Nggolek pitulungan babagan enggo bareng konten karo piranti DLNA Certified™

liyane

1

Saka Layar ngarep, tutul , banjur temokake lan tutul .

2

Tutul , banjur tutul Server media.

3

Tutul .

Muter file ing piranti Digital Media Renderer

Nggunakake teknologi DLNA™, sampeyan bisa meksa nyembul isi media sing

disimpen ing piranti sampeyan menyang piranti liyane sing disambung karo jaringan

Wi-Fi® sing padha. Piranti liyane mau kudu bisa tumindak minangka piranti Digital

Media Renderer (DMR), sing tegese piranti iku bisa nyambung jaringan, utawa muter

isi sing ditampa saka piranti sampeyan. Piranti DMR bisa awujud, contone, TV sing

nganggo fungsi DLNA, utawa PC sing nganggo Windows® 7 utawa sing luwih

dhuwur.

Setelan sing mbisakake Digital Media Renderer bisa maneka warna gumantung piranti sing

digunakake. Deloken pandhu pangguna babagan piranti sing gegandhengan yen arep ngerti

katrangan liyane kanthi rinci.

Isi nganggo Digital Rights Management (DRM) ora bisa diputer ing piranti sing nggunakke

teknologi DLNA™.

Ndeleng potret utawa video saka telpon ing piranti DMR

1

Priksa manawa piranti DMR wis disiyapake kanthi bener lan wis nyambung

menyang jaringan Wi-Fi® sing padha karo telpon sampeyan.

2

Saka Layar ngarep, tutul .

3

Golek banjur tutul Album lagu.

4

Telusur menyang lan bukak file sing pengin dideleng.

5

Tutul layar kanggo nampilake toolbar, banjur tutul lan pilih piranti DMR

kanggo nganggo bareng isi. File sing dipilih wiwit muter ing urutan sing

kronologis ing piranti sing dipilih.

6

Kanggo medhot saka piranti DMR, tutul lan pilih piranti. File bakal mandheg

muter piranti DMR nanging pancet muter ing piranti sampeyan.

Sampeyan uga bisa enggo bareng video saka aplikasi Film ing piranti kanthi nutul video

banjur nutul .

Muter musik saka piranti ing piranti DMR

1

Priksa manawa piranti DMR wis disiyapake kanthi bener lan wis nyambung

menyang jaringan Wi-Fi® sing padha karo telpon sampeyan.

2

Saka Layar ngarep, tutul , banjur temokake lan tutul WALKMAN.

3

Pilih kategori musik lan telusuri menyang track sing pengin dituduhake, banjur

tutul track kasebut.

4

Tutul banjur pilih piranti DMR kanggo nganggo bareng isi. Track diputer

kanthi otomatis ing perangkat sing dipilih.

5

Kanggo medhot saka piranti DMR, tutul lan pilih piranti. Track bakal mandheg

muter piranti DMR nanging pancet muter ing piranti sampeyan.