Sony Xperia SP - Njupuk foto lan ngrekam video

background image

Njupuk foto lan ngrekam video

1

Zoom nggedhekake utawa nyilikake

2

Layar kamera utama

3

Tombol kamera – Nguripake kamera/Njupuk potret/Ngrekam video

4

Ndeleng potret lan video

5

Njupuk potret utawa ngrekam klip video

6

Mundur salangkah utawa nutup kamera

7

Lambang setelan mode motret

8

Lambang setelan kamera lan lambang trabasan

9

Kamera ngarep

Njupuk foto saka layar kunci

1

Kanggo nguripake layar, penet sedhela tombol daya .

2

Kanggo ngaktifake kamera, geser ngiwa ing bagian ndhuwur layar.

3

Yen kamera mbukak, tutul .

Njupuk potret nggunakake tombol kamera

1

Uripake kamera.

2

Penet tombol kamera kanthi manet.

Njupuk potret kanthi nutul tombol layar kamera

1

Uripake kamera.

2

Arahake kamera menyang subyek.

3

Tutul tombol layar kamera . Potret dijupuk sanalika yen sampeyan ngangkat

driji.

Njupuk potret dhiri nggunakake kamera ngarep

1

Aktifake kamera.

2

Tutul .

3

Kanggo njupuk potret liyane, penet tombol kamera. Potret dijupuk sanalika

sampeyan ngangkat driji.

Kanggo nggunakake lampu kilat kamera foto

1

Nalika kamera mbukak, tutul .

2

Pilih setelan lampu kilat sing dipengini.

3

Njupuk foto.

66

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Kanggo ngrekam video kanthi nggunakake tombol kamera

1

Aktifake kamera.

2

Tutul , banjur pilih .

3

Yen kamera video ora dipilih, tunyuk .

4

Kanggo wiwit ngrekam video, penet tombol kamera.

5

Kanggo mungkasi ngrekam, penet tombol kamera maneh.

Kanggo ngrekam video kanthi nunyuk layar

1

Aktifake kamera.

2

Arahake kamera menyang subyek.

3

Tutul kanggo miwiti ngrekam.

4

Tutul kanggo mungkasi ngrekam.

Fungsi iki mung kasedhiya ing mode motret Super otomatis.

Ndeleng potret lan video

1

Aktifake kamera, banjur tutul gambar cilik kanggo mbukak foto utawa video.

2

Gulung cepet ngiwa utawa nengen kanggo ndeleng potret lan klip video.

Mbusak foto utawa video sing direkam

1

Tlusur menyang foto utawa video sing pengin dibusak.

2

Tutul layar supaya metu.

3

Tutul .

4

Tutul Busak kanggo konfirmasi.