Sony Xperia SP - Nggunakake Smile Shutter™‎ kanggo nangkep pasuryan sing mesem

background image

Nggunakake Smile Shutter™ kanggo nangkep pasuryan sing

mesem

Gunakake teknologi Smile Shutter™ kanggo motret pasuryan sing mesem. Kamera

bisa ndeteksi nganti limang pasuryan banjur milih salah siji kanggo deteksi eseman

lan fokus otomatis. Nalika pasuryan sing dipilih mesem, kamera njupuk potret kanthi

otomatis.

Nguripake Smile Shutter™

1

Aktifake kamera.

2

Tutul , banjur tutul

3

Tutul Jepret Esem banjur pilih level eseman.

67

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Njupuk potret nggunakake Smile Shutter™

1

Nalika kamera mbukak lan Smile Shutter™ urip, arahake kamera menyang

subyek. Kamera milih pasuryan sing arep dianggo fokus.

2

Pasuryan sing dipilih katon ing njero pigura warna lan potret dijupuk kanthi

otomatis.

3

Yen eseman ora kadeteksi, penet tombol kamera kanggo njupuk potret kanthi

manual.