Sony Xperia SP - Nambahake posisi geografis menyang foto

background image

Nambahake posisi geografis menyang foto

Aktifake geotagging kanggo nambahake prakiraan lokasi geografis (geotag) menyang

sawetara foto nalika dijupuk. Lokasi goegrafis ditemtokake nganggo jaringan nirkabel

(jaringan seluler utawa Wi-Fi®) utawa nganggo teknologi GPS.
Nalika ditampilake ing layar kamera, tandhane geotagging diaktifake nanging posisi

geografis durung ditemokake. Nalika ditampilake, tandhane geotagging diaktifake

lan kasedhiya lokasi geografis, mula foto sampeyan bisa diwenehi geotag. Yen ora

ana salah siji simbol sing dituduhake, tandhane geotagging dipateni.

Ngaktifake geotagging

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Tutul Setelan > Layanan lokasi.

3

Seret slider ing jejere Akses menyang lokasiku menyang tengen.

4

Aktifake kamera.

5

Tutul , banjur tutul .

6

Seret slider ing jejere Weneh tandha panggonan menyang tengen.

7

Tutul OK.