Sony Xperia SP - Deteksi pasuryan

background image

Deteksi pasuryan

Sampeyan bisa nggunakake deteksi pasuryan kanggo ngowahi pasuryan sing ora

fokus supaya bisa fokus. Kamera kanthi otomatis bisa ndeteksi nganti limang

pasuryan, sing dituduhake pigura putih. Pigura kuning nuduhake pasuryan endi sing

dipilih kanggo fokus. Fokus diset menyang pasuryan sing paling cedhak karo kamera.

Sampeyan uga bisa nunyuk salah sijine pigura kanggo milih pasuryan endi sing arep

dianggo fokus.

Nguripake deteksi pasuryan

1

Aktifake kamera.

2

Tutul , banjur pilih .

3

Tutul , banjur tutul .

4

Tutul Mode fokus > Deteksi praupan.

Njupuk potret kanthi nggunakake deteksi pasuryan

1

Nalika kamera mbukak lan Deteksi praupan diuripake, arahake kamera

menyang subyek. Nganti limang pasuryan bisa dideteksi, lan saben pasuryan

sing dideteksi bakal dipigura.

2

Penet tombol kamera mudhun separo. Pigura kuning nuduhake pasuryan endi

sing dianggo fokus.

3

Kanggo njupuk potret liyane, penet tombol kamera mudhun kanthi manet.