Sony Xperia SP - Isi

background image

Isi

Xperia™ SP Pandhuan pangguna...............................................6
Persiyapan....................................................................................7

Babagan Pandhu pangguna iki..........................................................7
Android™ – apa lan ngapa?...............................................................7
Ringkesan piranti...............................................................................7
Ngrakit................................................................................................8
Nguripake lan mateni piranti............................................................10
Ngunci lan mbukak kunci layar........................................................11
Pandhuan atur wiwitan.....................................................................11
Akun lan layanan..............................................................................12

Ngerteni piranti...........................................................................13

Nggunakake tombol.........................................................................13
Nggunakake layar demek................................................................13
Baterei..............................................................................................15
Layar kunci.......................................................................................18
Layar ngarep....................................................................................18
Njupuk potret layar...........................................................................21
Kanggo ngakses lan nggunakake aplikasi.......................................21
Status lan kabar...............................................................................23
Ngakses setelan...............................................................................25
Tombol layar....................................................................................26
Phonepad.........................................................................................27
Ngetik teks nggunakake input swara...............................................28
Ngowahi teks....................................................................................28
Nggawe pribadhi keyboard Xperia...................................................29
Kustomisasi piranti...........................................................................30
Memori.............................................................................................32
Nggunakake piranti tanpa nyekel ....................................................33
Setelan Internet lan olahpesen........................................................33
Ngontrol panggunaan data...............................................................34
Setelan jaringan seluler....................................................................35

Ngundhuh aplikasi......................................................................37

Ngundhuh aplikasi saka Google Play™...........................................37
Ngundhuh aplikasi saka sumber liyane............................................37

Nelpon.........................................................................................38

Nelpon..............................................................................................38
Nampa telpon...................................................................................39
Telpon aktif.......................................................................................40
Nggunakake dhaptar telpon.............................................................40

2

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nerusake telpon...............................................................................41
Matesi telpon....................................................................................41
Telpon multi......................................................................................41
Telpon konferensi.............................................................................42
Surat swara......................................................................................42
Telpon darurat..................................................................................43

Kontak.........................................................................................44

Nransfer kontak................................................................................44
Nggoleki lan ndeleng kontak............................................................45
Nambah lan ngowahi kontak............................................................46
Favorit lan gugus..............................................................................47
Ngirim informasi kontak....................................................................47
Nyingkiri nggawe duplikat entri ing aplikasi Kontak.........................48
Nggawe serep kontak......................................................................48

Olahpesen lan obrolan...............................................................49

Maca lan ngirim pesen.....................................................................49
Ngatur pesen....................................................................................50
Nelpon saka pesen..........................................................................51
Setelan olahpesen...........................................................................51
Olahpesen sanalika lan obrolan video.............................................51

Email............................................................................................53

Nyiyapake email...............................................................................53
Ngirim lan nampa email...................................................................53
Panel pratinjau email........................................................................54
Ngatur pesen email..........................................................................55
Setelan akun email...........................................................................56
Gmail™............................................................................................56

Musik...........................................................................................57

Ngirim musik menyang piranti..........................................................57
Ngrungokake musik.........................................................................57
Layar ngarep WALKMAN ................................................................58
Dhaptar lagu.....................................................................................59
Nuduhake musik..............................................................................60
Ngapiki swara...................................................................................61
Visualiser .........................................................................................61
Ngenali musik nganggo TrackID™..................................................61
Layanan online Music Unlimited......................................................63

radio FM......................................................................................64

Ngrungokake radio...........................................................................64
Saluran radio favorit.........................................................................65
Setelan swara..................................................................................65

3

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Kamera........................................................................................66

Njupuk foto lan ngrekam video.........................................................66
Deteksi pasuryan.............................................................................67
Nggunakake Smile Shutter™ kanggo nangkep pasuryan sing

mesem.............................................................................................67
Nambahake posisi geografis menyang foto.....................................68
Setelan kamera umum.....................................................................68
Setelan kamera foto.........................................................................69
Setelan kamera video......................................................................72

Album..........................................................................................74

Ndeleng foto lan video.....................................................................74
Mbagi lan ngatur foto lan video........................................................75
Ngedit foto nganggo aplikasi Photo editor.......................................76
Album foto........................................................................................77
Ndeleng foto ing peta.......................................................................78

Film..............................................................................................80

Nonton video ing aplikasi Film.........................................................80
Nransfer konten video menyang piranti...........................................81
Ngatur konten video.........................................................................81

Video Unlimited..........................................................................83

Layanan Video Unlimited.................................................................83

Jlajah web...................................................................................84

Njelajah web.....................................................................................84

Konektivitas................................................................................85

Nyambung menyang jaringan nirkabel.............................................85
Enggo bareng isi karo piranti DLNA Certified™...............................88
NFC..................................................................................................90
Teknologi nirkabel Bluetooth®.........................................................93
Nyambungake piranti menyang komputer.......................................95
Nyambungake piranti menyang TV nganggo kabel.........................98
Layar kaca........................................................................................98
Waca cepet kode balok nganggo aplikasi NeoReader™.................99
Smart Connect...............................................................................100

Sinkronisasi data ing piranti....................................................102

Babagan nyelarasake data ing piranti............................................102
Nyelarasake karo layanan Google™.............................................102
Nyelarasake karo Microsoft® Exchange ActiveSync®..................102
Sinkronisasi karo Facebook™.......................................................103

Peta lan lokasi..........................................................................105

Layanan lan sumber lokasi............................................................105
Nggunakake GPS..........................................................................105
Google Maps™..............................................................................106

4

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Tanggalan lan jam weker........................................................107

Tanggalan......................................................................................107
Jam weker......................................................................................107

Dhukungan lan perawatan......................................................110

Nganyari piranti..............................................................................110
Gawe serep lan pulihake aplikasi...................................................111
Mulihake piranti..............................................................................112
Ngunci lan nglindhungi piranti........................................................113
Goleki piranti..................................................................................115
Aplikasi Dhukungan.......................................................................116
Daur ulang piranti...........................................................................116

Referensi...................................................................................117

Ringkesan lambang kabar lan status.............................................117
Ringkesan aplikasi.........................................................................118

Informasi penting.....................................................................120

Brosur informasi penting................................................................120
Watesan layanan lan fitur...............................................................120
Informasi hukum.............................................................................120

5

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.