Sony Xperia SP - Ngatur konten video

background image

Ngatur konten video

Njupuk katrangan bab film kanthi manual

1

Pesthekake piranti duwe sambungan data sing aktif.

2

Saka Layar ngarep, tutul , banjur temokake lan tutul Film.

3

Tutul Kabeh ing tab Koleksiku kanggo nggoleki gambar cilik file sing pengin

sampeyan weruhi informasinya.

4

Tutul terus gambar cilik video kasebut, banjur tutul Tlusuri info.

5

Yen dijaluk, idini piranti ngundhuh rincian video nganggo koneksi data seluler.

6

Ing kolom tlusur, tik tembung kunci kanggo video, banjur tutul tombol konfirmasi

ing papan tombol. Kabeh sing cocog ditampilake ing dhaptar.

7

Pilih kasil tlusur, banjur tutul Rampung. Wiwit ngundhuh katrangan.

Sampeyan bisa njupuk katrangan babagan video sing lagi mentas ditambahake nalika aplikasi

Film dibukak lan kothak centhang Angsal rinci video ing ngisore Setelan ditandhani. Prabeya

pindhah data bisa uga diterapake.

Yen katrangan sing diundhuh mau durung bener, telusur maneh nganggo tembung kunci sing

beda.

Mbusak katrangan babagan video

1

Saka Layar ngarep, tutul , banjur temokake lan tutul Film.

2

Tutul Kabeh ing tab Koleksiku kanggo jlajah menyang video sing arep diowahi.

3

Tutul terus judhul trek, banjur tutul Busak info.

81

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Mbusak video

1

Saka layar Ngarep, tutul , banjur temokake lan tutul Film.

2

Tutul Kabeh ing tab Koleksiku kanggo jlajah menyang video sing arep dibusak.

3

Demek terus gambar cilik video, banjur tutul Busak saka dhaptar sing katon.

4

Tutul Busak maneh kanggo konfirmasi.

82

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.