Sony Xperia SP - Setelan akun email

background image

Setelan akun email

Kanggo mbusak akun email saka piranti

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul Email.

3

Penet , banjur tutul Setelan.

4

Pilih akun sing arep dibusak.

5

Tutul Busak akun > OK.

Nggenti kekerepan pamriksan kothak mlebu

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul Email.

3

Tutul , banjur tutul Setelan.

4

Pilih akun sing arep dianggo nggenti kekerepan pamriksan kothak mlebu.

5

Tutul Frekuensi mriksa kothak mlebu > Frekuensi mriksa banjur pilih salah siji.

Nyetel jawaban-otomatis Out of Office ing akun Exchange Active Sync

1

Saka Layar ngarep, tutul , banjur temokake lan tutul Email.

2

Pencet , banjur tutul Setelan.

3

Pilih akun EAS (Exchange Active Sync) sing arep dianggo nyetel jawaban

otomatis Metu Saka Kantor.

4

Tutul Metu kantor.

5

Tutul ing jejere Metu kantor supaya genti dadi .

6

Yen dibutuhake, tandhani kothak centhang Setel kisaran wektu banjur atur

jangka wektu kanggo jawaban otomatis.

7

Tik pesen Out of Office ing kolom teks isi.

8

Tutul OK kanggo konfirmasi.