Sony Xperia SP - Gmail™‎

background image

Gmail™

Yen duwe akun Google™, sampeyan bisa nggunakake aplikasi Gmail™ kanggo maca

lan nulis pesen email.

1

Ndeleng dhaptar akun Gmail lan folder paling anyar

2

Nulis email anyar

3

Nlusur email

4

Ngakses setelan lan pilihan

5

Dhaptar email

Sinau luwih lengkap babagan Gmail™

Nalika aplikasi Gmail mbukak, tutul , banjur tutul Pitulung.

56

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.