Sony Xperia SP - Ngedit foto nganggo aplikasi Photo editor

background image

Ngedit foto nganggo aplikasi Photo editor

Sampeyan bisa ngedit lan nrapake efek menyang foto asli sing dijupuk nganggo

kamera. Misale, sampeyan bisa ngowahi efek cahya. Sawise nyimpen foto sing wis

diowahi, versi foto asli sing ora diowahi bakal kesimpen ing piranti.

Ngowahi foto

Nalika ndeleng potret, tutul layar kanggo nampilake toolbar, banjur tutul .

Motong foto

1

Nalika ndeleng potret, tutul layar kanggo nampilake toolbar, banjur tutul .

2

Yen dijaluk, pilih Editor foto > Mung sepisan.

3

Tutul > Tugel.

4

Tutul kanggo milih opsi.

5

Kanggo nyetel pigura potong, tutul terus pinggiran pigura potong kasebut. Yen

kothak ing pojok ilang, seret mlebu utawa metu kanggo ngowahi ukuran pigura.

6

Kanggo ngowahi bebarengan kabeh pinggiran pigura sing ditugel, demek terus

salah siji saka patang sudhut supaya pojok ilang, banjur seret menyang sudhut

kaya sing dipengini.

7

Kanggo mindhah pigura menyang bidang liya ing foto, tutul terus ing tengah

pigura, banjur seret menyang posisi sing dipengini.

8

Tutul Terapake Tugel.

9

Kanggo nyimpen salinan foto sing dipotong, tutul Simpen.

76

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nrapake efek khusus menyang foto

1

Nalika ndeleng potret, tutul layar kanggo nampilake toolbar, banjur tutul .

2

Yen dijaluk, pilih Editor foto > Mung sepisan.

3

Tutul , banjur pilih pilihan.

4

Kanggo nyimpen salinan foto sing wis diowahi, tutul Simpen.

Ngapiki foto nganggo setelan lanjut

1

Nalika ndeleng potret, tutul layar kanggo nampilake toolbar, banjur tutul .

2

Yen dijaluk, pilih Editor foto > Mung sepisan.

3

Tutul , banjur pilih pilihan.

4

Kanggo nyimpen salinan foto sing wis diowahi, tutul Simpen.

Ngatur setelan pepadhang kanggo foto

1

Nalika ndeleng potret, tutul layar kanggo nampilake toolbar, banjur tutul .

2

Yen dijaluk, pilih Editor foto > Mung sepisan.

3

Tutul , banjur pilih pilihan.

4

Kanggo nyimpen salinan foto sing wis diowahi, tutul Simpen.

Nyetel tingkat saturasi werna ing foto

1

Nalika ndeleng potret, tutul layar kanggo nampilake toolbar, banjur tutul .

2

Yen dijaluk, pilih Editor foto > Mung sepisan.

3

Tutul , banjur pilih pilihan.

4

Kanggo nyimpen salinan foto sing wis diowahi, tutul Simpen.