Sony Xperia SP - Ndeleng foto ing peta

background image

Ndeleng foto ing peta

Nambahake informasi lokasi ing foto uga diarani menehi geotag. Sampeyan bisa

ndeleng lan menehi tag foto ing peta, banjur nuduhake lokasi sampeyan menyang

kanca lan kulawarga babagan lokasi sampeyan njupuk foto kasebut. Deleng

Nambahake posisi geografis menyang foto

ing kaca 68 kanggo informasi luwih

lengkap.

Yen sampeyan wis nguripake deteksi lokasi lan ngaktifake getotag ing kamera, sampeyan

bisa menehi tag kanthi langsung menyang foto supaya mengko bisa dideleng ing peta.

1

Golek lokasi ing peta.

2

Deleng opsi menu.

3

Sakgrup potret lan/utawa video sing diwenehi tandha panggonan karo lokasi sing padha.

78

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

4

Tutul ping pindho kanggo nggedhekake, utawa Jiwit kanggo nyilikake. Seret kanggo ndeleng

samubarang bagean ing peta.

5

Gambar cilik grup potret lan/utawa video sing dipilih. Tutul salah siji item kanggo ndeleng ing layar

wutuh.

Yen sawetara potret dijupuk ing panggonan sing padha, mung siji sing bakal katon ing peta.

Jumlah total potret katon ing pojok sisih ndhuwur, contone, . Kanggo ndeleng kabeh foto

ing grup iki, tutul tutup potret banjur tutul salah sijine gambar cilik ing sisih ngisor layar.

Nambah tandha panggonan menyang potret

1

Nalika ndeleng potret, tutul layar kanggo nampilake toolbar, banjur tutul Ttl kgo

atur panggonan

kanggo mbukak layar peta.

2

Golek lan tutul panggonan sing dikepengini kanggo nyelehake potret ing peta.

3

Kanggo nyetel panggonan ing potret, tutul panggonan ing peta sing arep

dianggo mindhah potret.

4

Yen wis rampung, tutul OK kanggo nyimpen tandha panggonan lan bali

menyang alat ndeleng potret.

Ndeleng potret geotag ing peta

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tutul Album lagu > Albumku lagu > Peta.

3

Tutul potret kanggo ndeleng gambar cilik ing layar wutuh.

Ndeleng potret geotag ing globe

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tutul Album lagu > Albumku lagu > Global.

3

Tutul potret kanggo ndeleng gambar cilik ing layar wutuh.

Nggenti geotag foto

1

Nalika ndeleng foto ing peta ing Album, demek terus foto nganti pigura dadi

biru, banjur tutul lokasi sing dipengini ing peta.

2

Tutul OK.

Nggenti tampilan peta

Nalika ndeleng peta ing Album, tutul , banjur pilih Deleng klasik utawa Deleng satelit.

79

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.