Sony Xperia SP - Lagalegar upplýsingar

background image

Lagalegar upplýsingar

SonyC5302/C5303/C5306

Þessi notendahandbók er gefin út af Sony Mobile Communications AB eða dótturfyrirtæki þess, án nokkurrar

ábyrgðar. Sony Mobile Communications AB er heimilt hvenær sem er og án fyrirvara að gera endurbætur og

breytingar á handbók þessari sem nauðsynlegar kunna að vera vegna prentvillna, ónákvæmni núverandi

upplýsinga eða endurbóta á forritum og/eða búnaði. Slíkar breytingar verða þá gerðar á seinni útgáfum

handbókarinnar.
©Sony Mobile Communications AB, 2013.
Allur réttur áskilinn.

Með tækinu er hægt að hlaða niður, vista og framsenda viðbótarefni, t.d. hringitóna. Notkun slíks efnis kann að

vera takmörkuð eða bönnuð með réttindum þriðja aðila, þ.m.t. en ekki eingöngu vegna takmarkana samkvæmt

ákvæðum höfundarréttar. Þú, en ekki Sony, berð algera ábyrgð á því efni sem þú hleður niður í farsímann eða

framsendir úr honum. Áður en þú notar viðbótarefni skaltu ganga úr skugga um að ætluð not séu í samræmi við

leyfisskilmála eða heimiluð með öðrum hætti. Sony ábyrgist ekki nákvæmni, samkvæmni eða gæði

utanaðkomandi efnis né annars efnis frá þriðja aðila. Undir engum kringumstæðum er Sony ábyrgt á nokkurn

hátt vegna misnotkunar þinnar á utanaðkomandi efni eða efni frá þriðja aðila.

Þessi notendahandbók kann að vísa til þjónustu eða forrita sem þriðju aðilar veita. Notkun á slíkum forritum eða

þjónustu kann að krefjast sérstakrar skráningar hjá þriðja aðila og kann að vera háð sérstökum

notkunarskilmálum. Vinsamlegast lestu fyrst notkunarskilmála og viðeigandi persónuverndarstefnu þeirra forrit

sem eru fengin á eða í gegnum vefsíðu þriðja aðila. Sony tryggir hvorki né ábyrgist framboð eða afköst

vefsvæða eða veittrar þjónustu þriðja aðila.

Fjarlægðu rafhlöðuna til að sjá lagalegar upplýsingar, eins og CE-merkið.

Öll vöru- og fyrirtækjaheiti sem nefnd eru hér eru vörumerki og skráð vörumerki viðkomandi eiganda. Allur réttur

sem ekki er veittur skýlaust í handbók þessari er áskilinn. Öll önnur vörumerki eru eign viðkomandi eigenda.

Nánari upplýsingar er að finna á

www.sonymobile.com.

Myndir hafa það hlutverk að gefa notendum hugmynd um vöruna og ekki er víst að þær lýsi tækinu

nákvæmlega.

Þessi vara er varin af tilteknum hugverkarétti Microsoft. Notkun eða dreifing á slíkri tækni utan vörunnar er

óheimil án leyfis Microsoft.

Eigendur efnis nota WMDRM-tækni (Windows Media stafræna réttindatækni) til að verja hugverkarétt sinn,

þ.m.t. höfundarrétt. Þetta tæki notar WMDRM-hugbúnað til að fá aðgang að WMDRM-vörðu efni. Ef WMDRM-

hugbúnaður getur ekki varið efni kunna eigendur þess að fara fram á að Microsoft afturkalli getu hugbúnaðarins

til að nota WMDRM til að spila eða afrita varið efni. Afturköllun hefur ekki áhrif á óvarið efni. Þegar þú hleður

niður leyfum fyrir varið efni samþykkir þú að Microsoft geti sent afturköllunarlista með leyfunum. Eigendur efnis

kunna að biðja um að WMDRM verði uppfært svo hægt sé að opna efni þeirra. Ef uppfærslu er hafnað getur

verið að ekki sé hægt að opna efnið sem biður um uppfærsluna.

Þessi vara er skráð með MPEG-4 og AVC leyfum til einkanota, ekki í viðskiptalegum tilgangi, notanda til að (i)

kóða myndefni í samræmi við MPEG-4-staðalinn („MPEG-4 myndefni“) eða AVC-staðalinn („AVC-myndefni“)

og/eða (ii) afkóða MPEG-4 eða AVC myndefni sem hefur verið kóðað af notanda til einkanota, en ekki í

viðskiptalegum tilgangi, og/eða fékkst hjá aðila með leyfi frá MPEG LA til að dreifa MPEG-4 og AVC myndefni.

Ekkert leyfi er veitt eða undirskilið til neinnar annarrar notkunar. Viðbótarupplýsingar, þ.m.t. sem tengjast

auglýsingum, notkun innanhúss og notkun í viðskiptaskyni og leyfisveitingu, er hægt að fá frá MPEG LA, L.L.C.

Sjá http://www.mpegla.com. MPEG Layer-3 hljóðafkóðunartækni með leyfi frá Fraunhofer IIS og Thomson.

SONY MOBILE ÁBYRGIST EKKERT TAP, EYÐINGU OG/EÐA YFIRRITUN Á PERSÓNULEGUM GÖGNUM

EÐA SKRÁM SEM GEYMD ERU Í SÍMANUM ÞÍNUM (ÞAR MEÐ TALIÐ EN EKKI TAKMARKAÐ VIÐ

TENGILIÐI, TÓNLIST OG MYNDIR) VEGNA UPPFÆRSLNA Á TÆKINU ÞÍNU MEÐ AÐFERÐUM SEM LÝST

ER Í ÞESSARI NOTANDAHANDBÓK OG JAFNFRAMT VEGNA NOTKUNAR Á ÁBENDINGUM EÐA RÁÐUM

SEM VEITT ERU Í UNDIRHLUTUNUM „AÐFERÐIR TIL AÐ FLYTJA TENGILIÐI“ OG „GAGNAGEYMSLA“ Í

ÞESSU SKJALI. UNDIR ENGUM KRINGUMSTÆÐUM SKAL HEILDARBÓTAÁBYRGÐ SONY MOBILE EÐA

SÖLUAÐILA ÞESS GAGNVART ÞÉR FYRIR HVERS KYNS TJÓN, TAP OG MÁLSÁSTÆÐUR (HVORT SEM

ER Í SAMNINGI EÐA VANEFNDUM, ÞAR Á MEÐAL, EN EKKI TAKMARKAÐ VIÐ, VANRÆKSLU EÐA

ANNARS KONAR) VERÐA HÆRRI EN SÚ UPPHÆÐ SEM ÞÚ GREIDDIR FYRIR TÆKIÐ.

119

Þetta er internetútgáfa þessarar útgáfu. © Prentið aðeins til einkanota.